ksiazki24h.pl
Choose you own search criteria: (help)
Your basket:   0 zł   Mail order >>>
Home Page > Search
Polska wersja
Books:

Books in Polish

Books in English
 
Newsletter
 
Information:

Shipment

Contact

about Cookies
 
 
Need a suggestion?
Don't know the book title?
We can help!
0048 512 994 090
 
e-mail
poczta@ksiazki24h.pl

Pamiętaj!

Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twoja cena - Twój rabat - na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

New Arrivals

results: 1254, page 1 of 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ KOMENTARZ


DERCZ M. REK T., Publisher: WOLTERS KLUWER, 2019, Edition III

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność; - zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami; - zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; normy czasu pracy... >>>

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE PYTANIA ODPOWIEDZI LISTY KONTROLNE


KUCZKOWSKI Ł. ZAWADZKA-FILIPCZYK P., Publisher: WOLTERS KLUWER, 2019, Edition I

Pracownicze plany kapitałowe Pytania, odpowiedzi, listy kontrolne Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pytań o pracownicze plany kapitałowe, które zaczną być tworzone po 1.07.2019 r. i w pierwszym etapie obowiązywania będą dotyczyć pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Od 1.01.2020 r. tworzeniem PPK zajmą się firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, a od 1.07.2020 r. ... >>>

WARUNKI TECHNICZNE BUDYNKÓW I PROCEDURY BUDOWLANE PORADNIK DLA PRAKTYKÓW


BURSZTYNOWICZ M. SŁUGOCKA M., Publisher: WOLTERS KLUWER, 2019, Edition I

Warunki techniczne budynków i procedury budowlane Poradnik dla praktyków Warunki techniczne budynków i procedury budowlane to poradnik dla praktyków, w którym kompleksowo przeanalizowano proces uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Publikacja nie jest teoretycznym omówieniem przepisów, a wskazaniem w jaki sposób... >>>

INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO


ARKUSZEWSKA A., Publisher: WOLTERS KLUWER, 2019, Edition I

Informatyzacja postępowania arbitrażowego Autorka kompleksowo zaprezentowała problematykę informatyzacji postępowania arbitrażowego, w szerokim zakresie uwzględniając nie tylko unormowania prawne, lecz także regulacje instytucji arbitrażowych polskich i zagranicznych, a także powołując bogatą literaturę. Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu polubownym zostało przedstawione przez pryzmat: - funkcji... >>>

KODEKS KARNY KOMENTARZ


MOZGAWA M. RED., Publisher: WOLTERS KLUWER, 2019, Edition IX

Kodeks karny Komentarz W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W najnowszym wydaniu zostały omówione... >>>

POSTĘPOWANIA I KONTROLE PODATKOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG KONSTYTUCJI BIZNESU


RÓŻYCKI K., Publisher: WOLTERS KLUWER, 2019, Edition I

Postępowania i kontrole podatkowe Prawa i obowiązki przedsiębiorców według Konstytucji biznesu W książce przedstawiono prawa i obowiązki przedsiębiorców jako podatników i płatników, a także obowiązki organów podatkowych i ich uprawnienia w ramach kontroli podatkowej i postępowań podatkowych w związku z wejściem życie w 2018 r. Konstytucji biznesu. Szczegółowo i wnikliwie przeanalizowano m... >>>

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO ZA NARUSZENIE ZASADY RÓWNEGO TRAKTOWANIA


SZABŁOWSKA-JUCKIEWICZ M., Publisher: WOLTERS KLUWER, 2019, Edition I

Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania W monografii przedstawiono w sposób kompleksowy problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy i innych podmiotów zatrudniających za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu pracowniczym i niepracowniczym. Rozważania dotyczą m.in. pojęć dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, ... >>>

PRAWO PRACY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM


PODGÓRSKA-RAKIEL E., Publisher: WOLTERS KLUWER, 2019, Edition I

Prawo pracy dla małych i średnich firm Publikacja stanowi przekrojowy poradnik prawa pracy, omawiający przepisy oraz przedstawiający wzory dokumentów obowiązujące i stosowane przez małych i średnich pracodawców od 1.01.2019 r. Uwzględnia zasady dotyczące regulaminów wewnątrzzakładowych, monitoringu i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w związku z RODO, zatrudniania cudzoziemców oraz przepisy... >>>

DIGITAL LEARNING OD E-LEARNINGU DO DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ


MACHALSKA M., Publisher: WOLTERS KLUWER, 2019, Edition I

Digital learning Od e-learningu do dzielenia się wiedzą Książka zawiera przegląd nowoczesnych metod uczenia się i podnoszenia kompetencji. Autorka radzi, jak w czasach nieustannie zmieniających się realiów rynkowych wykorzystać nowe technologie szkoleniowe w cyfrowej i wirtualnej rzeczywistości, aby stworzyć środowisko sprzyjające wymianie wiedzy i współpracy. Z publikacji można dowiedzieć się m.in.: - jak... >>>

MIENIE KOMUNALNE A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


CERN G., Publisher: WOLTERS KLUWER, 2019, Edition I

Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego Niniejsza publikacja omawia pojęcie mienia komunalnego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorka analizuje tę problematykę w oparciu o trzy podstawowe kryteria: racjonalność, efektywność i legalność, z uwzględnieniem dopuszczalnych form prawnoorganizacyjnych. W książce omówiono podstawowe... >>>

results: 1254, page 1 of 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

As soon as your order reaches us, we will let you know whether the English title of your choice is currently available.

 
All rights reserved PROPRESS Ltd. 2012-2019