ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 3 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

ZASTOSOWANIA TECHNIKI MIMO W OPTYCZNYCH SYSTEMACH TRANSMISJI KRÓTKIEGO ZASIĘGU


KOWALCZYK M., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Zastosowania techniki MIMO w optycznych systemach transmisji krótkiego zasięgu Nieustanny rozwój usług internetowych, a także postępujące zmiany organizacji życia społecznego wiążące się z przenoszeniem wielu form aktywności do sieci sprawiają, że już dziś wskazuje się, że systemy te mogą mieć duże problemy z wydajnością w najbliższych latach. Niestety, możliwości ich dalszego rozwoju są problematyczne. Wynika to m.in. z ograniczenia w... >>>

ZASTOSOWANIE TEORII GIER W TWORZENIU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI


DRABIK L. SOBOL E., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Zastosowanie teorii gier w tworzeniu sztucznej inteligencji Celem pracy jest analiza i ocena w jaki sposób rozwój klasycznej teorii gier, a w szczególności gier pozycyjnych oraz rozwój gier komputerowych zaważył na rozwoju sztucznej inteligencji. Dotyczy to w szczególności gier pozycyjnych z kompletną informacją, takich jak szachy i Go, czy też gier typu Mazura-Banacha, które zapisane zostały w Księdze Szkockiej, a także szeroko... >>>

ZBIÓR ZADAŃ Z HYDRAULIKI DLA INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA


MITOSEK M. MATLAK M. KODURA A. KUBRAK M., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie III

Zbiór zadań z hydrauliki dla inżynierii i ochrony środowiska W książce poruszony jest szeroki zakres tematów z mechaniki płynów oraz hydrauliki stosowanej, wykorzystywanych na zajęciach z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych inżynierii i ochrony środowiska. Praca zawiera zarówno zadania, których sposób rozwiązania jest szczegółowo omówiony, jak również przykłady do samodzielnego rozwiązania. Na końcu każdego z tych ... >>>

ZBIÓR ZADAŃ Z PODSTAW MECHANIKI PŁYNÓW W INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ


ROŻEŃ A., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Zbiór zadań z podstaw mechaniki płynów w inżynierii chemicznej i procesowej Książka zawiera zbiór 171 zadań z rozwiązaniami z takich działów mechaniki płynów, jak: statyka i kinematyka płynów, dynamika płynu doskonałego i rzeczywistego, opływ ciał, przepływy ściśliwe, pomiary lepkości i wydatku płynów, procesy mieszania i przetłaczania płynów oraz teoria podobieństwa zjawisk przepływowych. Każdy rozdział książki poprzedzony jest... >>>

OBRAZY ARCHITEKTURY REPREZENTACJE IDEI ARCHITEKTONICZNEJ W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNEJ KULTURY WIZUALNEJ ZESZYT ARCHITEKTURA NR 16


KOSZEWSKI K., wydawnictwo: WYD PW, 2019, wydanie I

Obrazy architektury. Reprezentacje idei architektonicznej w kontekście współczesnej kultury wizualnej Zeszyt „Architektura” nr 16, Obraz stanowi nie tylko nośnik i odzwierciedlenie idei architektonicznej – co jest przedmiotem rozważań w niniejszej książce – ale jest także tworzywem architektury, wpływając na jej fundamentalne cechy i kondycję. Prezentowana książka stanowi próbę zbliżenia dwóch światów,... >>>

PLANOWANIE PRZESTRZENNE JAKO NARZĘDZIE OCHRONY WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH NA PRZYKŁADZIE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZESZYT ARCHITEKTURA NR 17


MIRECKA M., wydawnictwo: WYD PW, 2019, wydanie I

Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony wartości przyrodniczych na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego Zeszyt „Architektura” nr 17 Zakres zainteresowań zawodowych autorki oscyluje wokół zagadnień kształtowania przestrzeni i narzędzi temu służących w obowiązującym porządku prawnym. W pierwszym rozdziale publikacji omówiono genezę ochrony przyrody na świecie i w Polsce oraz przeprowadzono analizę... >>>

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE INDYKATORÓW AKTYWNOŚCI ROZWOJOWEJ


SOBCZAK E. RED., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia: stan wdrażania w Polsce środków europejskich z perspektywy finansowej 2014–2020 wspierających zrównoważony rozwój; międzyregionalne różnice ekonomiczne w Polsce i w wybranych krajach świata; wpływ aktywności sektora badawczo-rozwojowego na zrównoważony rozwój... >>>

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONÓW I GMIN POLSKICH


SOBCZAK E. RED., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich W książce omówiono różne aspekty zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego realizowanego na terenie naszego kraju. Kolejne części opracowania dotyczą: aktywności innowacyjnej różnych regionów Polski; analizy dynamiki i struktury PKB w regionach i podregionach Polski; oceny poziomu spójności demograficznej obszarów wiejskich w porównaniu z miastami w latach 2005&... >>>

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ CZĘŚĆ 1


KRWAWICZ M., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Podstawy organizacji i zarządzania Materiały do ćwiczeń. Część 1 W publikacji zaprezentowano metody, techniki i narzędzia wykorzystywane do analizy i oceny organizacji. Struktura poszczególnych rozdziałów obejmuje określenie celu metody, przedstawienie instrukcji jej stosowania, zaprezentowanie przykładowego zastosowania, polecenie wykonania ćwiczenia oraz wskazanie obszaru zastosowania metody (w ujęciu podmiotowym i ... >>>

PODSTAWY POMIARÓW


DUSZA J. GĄSIOR P. TARAPATA G., wydawnictwo: WYD PW, 2019, wydanie I

Podstawy pomiarów Podręcznik został opracowany jako podstawowa pomoc dydaktyczna do przedmiotów „Podstawy pomiarów” i „Metrologia” wykładanych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ponieważ celem wykładu i laboratorium z tych przedmiotów jest nauczenie studentów technik eksperymentu oraz zasad funkcjonowania podstawowej aparatury pomiarowej, zdecydowano się na położenie... >>>

książek: 1254, strona 3 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019