ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 5 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

RÓŻNE OBLICZA INFORMACJI


STACEWICZ P. RED., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Różne oblicza informacji W monografii zaprezentowano wyniki interdyscyplinarnych badań nad pojęciem informacji. Podjęto w niej następujące kwestie: różne znaczenie terminu „informacja”, rozróżnianie między informacją opisową i słowną, możliwość redukcji informacji do danych (czyli przedmiotu zainteresowania informatyki), przetwarzanie informacji za pomocą heurystyk oraz sposoby rozumienia informacji w różnych... >>>

SPOIWA NISKOEMISYJNE I O NISKIM CIEPLE HYDRATACJI Z WYBRANYCH UBOCZNYCH PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH JAKO POTENCJALNY SKŁADNIK BETONÓW MASYWNYCH I HYDROTECHNICZNYCH


MACHOWSKA A., wydawnictwo: WYD PW, 2019, wydanie I

Spoiwa niskoemisyjne i o niskim cieple hydratacji z wybranych ubocznych produktów przemysłowych jako potencjalny składnik betonów masywnych i hydrotechnicznych W monografii przedstawiono zagadnienie wykorzystania ubocznych produktów przemysłu hutniczego i energetyki – granulowanego żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego z fluidalnego spalania węgla brunatnego – do wytworzenia betonu masywnego. Skomponowanie spoiwa bez... >>>

SPORY O WARTOŚCI ASPEKTY FILOZOFICZNE I ADMINISTRACYJNO-PRAWNE


ZUBELEWICZ J. RED., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Spory o wartości Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne Praca składa się z dwóch części. W części pierwszej, poświęconej aspektom filozoficznym omawianych kwestii, omówiono: zagadnienie sporu o wartości od strony metodologicznej; rozumowanie erystyczne; analizy konkretnych dylematów filozoficznych; różne interpretacje relacji między zobowiązaniem wobec prawa moralnego a zobowiązaniem w sumieniu oraz rozumienie światopoglądu... >>>

SPRĘŻYSTOŚĆ I LEPKOSPRĘŻYSTOŚĆ MAŁYCH ODKSZTAŁCEŃ WYBRANE ZAGADNIENIA


JEMIOŁO S. RED., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Sprężystość i lepkosprężystość małych odkształceń Wybrane zagadnienia Rozdział I Podstawowe założenia i równania teorii małych odkształceń. 9 Stanisław JEMIOŁO Rozdział II Funkcje izotropowe oraz niezmienniki tensorów naprężenia i odkształcenia29 Stanisław JEMIOŁO, Aleksander SZWED Rozdział III I i II prawo termodynamiki oraz teoria zmiennych wewnętrznych. 45 Stanisław JEMIOŁO Rozdział IV Trajektorie naprężeń głównych i... >>>

STRATEGY FOR FUTURE EXTREME BEAM FACILITIES


ZIMMERMANN F. ROMANIUK R.S. VRETENAR M. EDITORS, wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Strategy for Future Extreme Beam Facilities 1. EXECUTIVE SUMMARY  7 2. INTRODUCTION  7 3. EXTREME COLLIDERS  7 3.1. COLLIDER LANDSCAPE AND EUCARD-2 XCOLL ACTIVITIES  7 3.2. CIRCULAR E+E- COLLIDERS  8 3.3. MUON COLLIDERS . 18 3.4. HADRON COLLIDERS  21 3.5. TECHNOLOGIES  23 3.6. LEPTON-HADRON COLLIDERS 24 3.7. EFFICIENCY AND COST OF FUTURE COLLIDERS  24 3.8. COLLIDER STRATEGIES  28 4.... >>>

MIERNIKI OCENY BIEŻĄCEJ I INWESTYCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW


GĄSIORKIEWICZ L. PAZIO W.J., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Mierniki oceny bieżącej i inwestycyjnej działalności przedsiębiorstw Celem, jaki postawili sobie autorzy podręcznika, było zaprezentowanie szerokiego zestawu mierników odnoszących się zarówno do działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Zrozumienie oraz nabycie umiejętności posługiwania się nimi w praktyce stanowi niezbędny element edukacji ekonomicznej przyszłych menedżerów. Z tego też względu w podręczniku... >>>

MIESZANKI ŁUPKA PRZYWĘGLOWEGO I UBOCZNYCH PRODUKTÓW FLUIDALNEGO SPALANIA WĘGLA


KLEDYŃSKI Z. RED., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Mieszanki łupka przywęglowego i ubocznych produktów fluidalnego spalania węgla Seria dotyczy gospodarki blisko zeroodpadowej, która polega na dążeniu do wielokrotnego wykorzystania produktów. Niniejsza seria wydawnicza promuje zagadnienia technologiczne związane z gospodarką o obiegu zamkniętym (gospodarką cykliczną), prowadzącą do radykalnego zmniejszenia ilości odpadów, dla których – jak na razie – jedyną racjonalną formą... >>>

MIKROBIOLOGIA OGÓLNA I PRZEMYSŁOWA ĆWICZENIA LABORATORYJNE


MIERZEJEWSKA J. CHREPTOWICZ K., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Mikrobiologia ogólna i przemysłowa Ćwiczenia laboratoryjne Skrypt jest zbiorem instrukcji opracowanych przez pracowników Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków PW do ćwiczeń laboratoryjnych w ramach przedmiotu „Mikrobiologia ogólna i przemysłowa – laboratorium”, który realizują studenci III roku kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.   Wykonując... >>>

MODEL PRAWNY UDZIAŁU ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA


ZAKRZEWSKA M., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Model prawny udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska W opracowaniu zostało zaprezentowane nowe podejście do udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, które można scharakteryzować jako odejście od modelu konfrontacji, i przejście do modelu kooperacji organizacji społecznych i organów administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska. Główną tezą pracy jest wykazanie, że obowiązujące rozwiązania w zakresie udziału... >>>

MODELE ARCHITEKTONICZNE


SŁYK J., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Modele architektoniczne Historyczny rodowód współczesnych modeli jest osią, wzdłuż której skomponowano pierwszą część książki. Zawarto w niej analizę funkcji i typologię reprezentacji wykorzystywanych w nauce, które dostarczyły argumentów wzmacniających tezę o uniwersalnym charakterze modeli myślowych. Konstrukcja formalna rozważań architektonicznych bliska jest bowiem procesom toczącym się w wielu innych dziedzinach, szczególnie tam,... >>>

książek: 1254, strona 5 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019