ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 5 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

FUNKCJONOWANIE DEMOKRACJI PARLAMENTARNEJ W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ


FARYŚ J., wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2019, wydanie I

Funkcjonowanie demokracji parlamentarnej w Drugiej Rzeczypospolitej Konflikty wokół przesilenia rządowego w 1922 roku Całość opracowania została oparta na dobrze dobranym materiale źródłowym, w którym szczególnie wyróżnia się wykorzystanie stenogramów posiedzeń Sejmu Ustawodawczego oraz cennych, nie tylko dla badaczy obozu narodowego, Dzienników Juliusza Zdanowskiego. Obszernego opracowania, którego, co warto podkreślić, pełne... >>>

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE


MAŁACHOWSKI K., wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2019, wydanie I

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce Polityka – funkcjonowanie – ewaluacja Zasadniczym celem pracy jest ocena wpływu „rewolucji śmieciowej” na efektywność funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Tak sformułowanemu celowi podporządkowano cele szczegółowe: a) przegląd oraz krytyczna ocena literatury z zakresu polityki ekologicznej; b) studium rozwiązań prawnych... >>>

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH LOGISTYCZNYCH


WIŚNIEWSKI T. SMOLSKA M. ZIOŁO K., wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2019, wydanie I

Zarządzanie ryzykiem w projektach logistycznych Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie specyfiki zarządzania ryzykiem projektów logistycznych, a także ukazanie, jak można wykorzystać metody scenariu­szowe do symulacji ryzyka w projektach logistycznych. W pracy przedstawiono, w jaki sposób wykorzystać komputerowe modelowanie symulacyjne do minimalizacji ryzyka w projektach logistycznych. Ryzyko dotyczy wszystkich działań... >>>

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ W WARUNKACH ZMIANY


ANTONOWICZ P. PISAREWICZ P. NOGAL-MEGER P. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Zarządzanie wartością w warunkach zmiany Zagadnienia szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach niniejszej monografii i wskazują na bardzo dużą złożoność i różnorodność wyzwań, którym muszą stawić czoła zarządzający współczesnymi organizacjami w dobie globalnej gospodarki rynkowej. Procesy konsolidacyjne i globalizacyjne skutkują z jednej strony wieloma ułatwieniami w obrocie gospodarczym i przepływie kapitału oraz powodują znaczące ... >>>

SUPRADYSCYPLINARNA ANALIZA PRAW CZŁOWIEKA


BRODECKA A., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2016, wydanie I

Supradyscyplinarna analiza praw człowieka Książka jest próbą połączenia trzech generacji praw człowieka (pierwsza generacja: prawa polityczne i obywatelskie; druga generacja: prawa społeczne; trzecia: prawa solidarnościowe) w jedną całość. W dobie globalizacji rola tych praw nie powinna być lekceważona, gdyż są one pomostem myślowym pomiędzy kulturą prawną Zachodu i Wschodu. Celem niniejszej publikacji jest wykładnia wszystkich... >>>

WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA ODDZIAŁYWANIE ALLELOPATYCZNE BAŁTYCKICH SINIC SYNECHOCOCCUS SP. I NODULARIA SPUMIGENA


ŚLIWIŃSKA-WILCZEWSKA S., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Wpływ czynników środowiskowych na oddziaływanie allelopatyczne bałtyckich sinic Synechococcus sp. i Nodularia spumigena W pracy określono zakres występowania zjawiska allelopatii oraz scharakteryzowano działania związków allelopatycznych produkowanych przez bałtyckie sinice – często dominującą w okresie letnim Nodularia spumigena oraz mniej poznaną, będącą jednak istotnym komponentem środowiska wodnego, pikoplanktonową sinicę... >>>

MIĘDZYJĘZYKOWE I MIĘDZYKULTUROWE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNEGO DYSKURSU PUBLICZNEGO


PSTYGA A. PATCOKA-SIGŁOWY U. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego Międzyjęzykowy i międzykulturowy wymiar komunikowania publicznego dotyczy sfery zagadnień ważnych dla współczesnej przestrzeni komunikacyjnej. Dyskurs publiczny łączy też dwa w istocie nakładające się na siebie obszary – dyskurs medialny i dyskurs polityczny zawierają się bowiem w pojęciu dyskursu publicznego. Dyskurs publiczny w ostatnim czasie... >>>

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GLOTTODYDAKTYKI I NAUCZANIA PRZEKŁADU


MAMPE J. HINC J. JAROSZ A. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: praca ze studentem o indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach edukacyjnych, problemy dydaktyki akademickiej w kontekście zmian społecznych, edukacyjnych i cywilizacyjnych, aspekty ekolingwistyczne i ekodydaktyczne w dydaktyce akademickiej, dydaktyka spersonalizowana, dydaktyka przekładu, korekta i ewaluacja przekładu,... >>>

WOLNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ W JĘZYKU I KULTURZE


LICA A. LICA Z. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Wolność i solidarność w języku i kulturze Publikacja zawiera teksty dotyczące wolności i solidarności w obrazie świata Polaków, wskazując na podobieństwa i różnice. Przedstawione zostaną definicje słownikowe, argumenty europejskie i opinie młodych Polaków. Zawierać będzie także dyskusje o solidarności na przykładzie wybranych czasopism społeczno-politycznych, jak również teksty o wolności zawarte w polskich tygodnikach. Znajdzie się w... >>>

USUCAPIO RZYMSKIE POCHODZENIE WSPÓŁCZESNEJ INSTYTUCJI ZASIEDZENIA


KOWALCZYK B.J., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Usucapio Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia W niniejszej publikacji zaprezentowano współczesne regulacje zasiedzenia nabywczego w poszczególnych systemach prawa tj. w prawie common law i w systemie prawa mieszanego, a także prawa stanowionego. W obrębie tych rozważań podjęto dodatkowo kwestię kompensacji w przypadku zasiedzenia nieruchomości oraz ekonomiczną analizę zasiedzenia nieruchomości w kontekście... >>>

książek: 1254, strona 5 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019