ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

TEORIA BUDOWY MODELI BIZNESOWYCH


WAŚCIŃSKI T.

wydawnictwo: WYD PW , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 52.65 Twoja cena  50,02 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Teoria budowy modeli biznesowych


Książka ta jest podsumowaniem dwudziestopięcioletniego doświadczenia autora z pracy w ośrodkach akademickich, które poprzedzone było kilkuletnią praktyką na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Przedstawiony materiał obejmuje zasadniczą część dotychczasowego dorobku naukowego autora, który koncentruje się na metodach wielopłaszczyznowej oceny działalności przedsiębiorstwa w ujęciu biznesowym.

Celem książki jest analityczne potraktowanie modeli biznesowych i zachodzących w nich procesów, które powinno uwzględniać takie obszary działalności, jak: przedsiębiorczość, innowacyjność, restrukturyzacja, społeczna odpowiedzialność biznesu, postęp naukowo-techniczny, a także dynamiczna analiza dostarczanych informacji ekonomicznych, finansowych, organizacyjnych i innych.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, dotyczących: modeli biznesowych w ujęciu teoretycznym i praktycznym; ekonomicznych podstaw modeli biznesowych (podejście autorskie); przedsiębiorczości w procesach biznesowych; innowacji w procesach biznesowych; restrukturyzacji w modelach biznesowych; społecznej odpowiedzialności biznesu jako podstawie budowy modeli biznesowych.
 
Książka jest adresowana przede wszystkim do ludzi nauki, którzy zajmują się procesami biznesowymi, ale również do tych, którzy chcą łączyć praktykę prowadzenia działalności biznesowej z teorią naukową.


Przedmowa i podziękowania . 7
Wstęp . 9

Rozdział 1. Modele biznesowe – ujęcie teoretyczne i praktyczne 13
1.1. Modele biznesowe – istota, klasyfi kacja  15
1.2. Modele biznesowe i modelowanie biznesowe . 22
1.3. Znaczenie innowacji w modelach biznesowych  31
1.4. Ograniczenia dla zrównoważonych modeli biznesowych . 35
1.5. Zrównoważone modele biznesowe  38
1.6. Procesy biznesowe . 45

Rozdział 2. Ekonomiczne podstawy modeli biznesowych  50
2.1. Ekonomiczne podstawy działalności biznesowej  50
2.2. Modele biznesowe w ujęciu retrospektywnym  57
2.3. Znaczenie decyzji producenta  64
2.4. Identyfi kacja wybranych czynników ekonomicznych mających wpływ na efektywność ekonomiczną modeli biznesowych  66
2.5. Studium przypadku – badanie efektywności modeli biznesowych . 69

Rozdział 3. Przedsiębiorczość w procesach biznesowych . 89
3.1. Istota i pojęcie przedsiębiorczości . 89
3.2. Wybrane rodzaje przedsiębiorczości i ich charakterystyka . 95
3.3. Rozwój pojęcia przedsiębiorca od R. Cantillona do J.A. Schumpetera . 106
3.4. Ewolucyjne podejście do koncepcji terminu przedsiębiorca . 109
3.5. Procesowe ujęcie przedsiębiorczości . 114
3.6. Dynamika rozwoju form przedsiębiorczości w Polsce według danych GUS za 2017 rok   119

Rozdział 4. Innowacje w procesach biznesowych . 133
4.1. Innowacyjność przedsiębiorstw, istota i charakter . 133
4.2. Innowacyjność przedsiębiorstwa kreująca jego wartość . 141
4.3. Rola strategii innowacji w strategii rozwoju przedsiębiorstwa . 144
4.4. Podażowe i popytowe źródła innowacji w przedsiębiorstwie . 150
4.5. Model przedsiębiorczości korporacyjnej i innowacji  153
4.6. Polityka innowacyjności  158

Rozdział 5. Restrukturyzacja w modelach biznesowych  161
5.1. Analiza źródłowa stanu wiedzy z zakresu restrukturyzacji . 162
5.2. Restrukturyzacja potrzebą w działalności biznesowej przedsiębiorstwa . 166
5.3. Cele restrukturyzacji  171
5.4. Zasięg i konieczność wdrożenia procesów restrukturyzacyjnych . 174
5.5. Bariery w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw  184
5.6. Charakterystyka głównych wymiarów restrukturyzacji  189

Rozdział 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu podstawą budowy modeli biznesowych . 199
6.1. Koncepcja i istota społecznej odpowiedzialności  201
6.2. Koncepcja modelu przedsiębiorstwa społecznego . 211
6.3. Wzrastająca rola modelu przedsiębiorstwa społecznego . 215
6.4. Równowaga pomiędzy zyskiem a społeczną odpowiedzialnością biznesu . 217
6.5. CSR koncepcją jednostek administracji państwowej i samorządowej  221
6.6. Zmiany w zapisach ustawy o rachunkowości w zakresie CSR . 226
6.7. Popularyzacja zagadnień społecznie odpowiedzialnych w środowisku akademickim   231

Podsumowanie i synteza  239
Bibliografi a  243
Spis tabel  257
Spis rysunków  259
Załącznik. . 261


266 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019