ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

33 SPOSOBY NA KRYZYS GOSPODARCZY NATYCHNIASTOWE ROZWIĄZANIA DLA FIRMY


HERMANN S.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2009, wydanie I

cena netto: 44.00 Twoja cena  41,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Działania natychmiastowe” to słowo klucz niniejszej książki. Oznaczają one działania, które można wdrożyć bezzwłocznie i które od razu przynoszą skutek.

Szybkość i skala spadku obrotów stanowią ogromne zagrożenie dla przedsiębiorstw, jeśli nie działają szybko i zdecydowanie. Znaczenie szybko­ści reagowania trudno jest przecenić. Duża liczba 33 konkretnych działań na­tychmiastowych potwierdza, że istnieje wiele środków i rozwiązań w walce z kryzysem. Rezygnacja nie jest właściwym wyjściem. Nawet mając niewiele czasu do dyspozycji, można i należy bezwzględnie unikać fatalnych błędów. W okresie kryzysu nawet taki niewielki „błąd” może oznaczać koniec firmy. Dlatego też szczególnie wskazane jest zrozumienie przyczyn, staranna diagno­za, zdecydowane wdrożenie oraz bieżący monitoring. Niniejsza książka zawie­ra właśnie praktyczne wskazówki dotyczące wszystkich tych aspektów.


Grzegorz Ratajczak, członek zarządu, Krispol Sp. z o.o.:


Doskonała publikacja dla szerokiego grona menedżerów, z której można nauczyć się różnych sposobów przezwyciężania obecnego kryzysu i zastosować je w różnych branżach. Napisana prostym językiem, z wieloma przykładami, traktuje o sprawach, z którymi każdy menedżer styka się codziennie. Zawarte w książce prof. Simona propozycje konkretnych rozwiązań mogą się przydać każdemu prezesowi czy dyrektorowi. Publikacja stanowi jednocześnie rodzaj kompendium wiedzy marketingowej, finansowej i zarządczej.

Jacek Sobkowiak, dyrektor generalny, Wavin Poland:

Albo znajdziemy drogę, albo ją zbudujemy – te słowa Hannibala przywołane w książce
„33 sposoby na kryzys gospodarczy” oddają cel, jaki przyświecał autorowi. Kryzysu nie należy się bać, trzeba się z nim zmierzyć. Jeśli nie ma gotowych rozwiązań, to zawsze są reguły tworzenia rozwiązań skutecznych. Działania proponowane przez prof. Simona to rzeczowa, praktyczna rada dla menedżerów – jak w czasie kryzysu zarządzać firmą lepiej niż konkurencja. Przeczytaj i stosuj – tak rekomenduję książkę swoim współpracownikom.


Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. DIAGNOZA KRYZYSU

Kryzys sprzedaży, nie kosztów

Jakie są przyczyny kryzysu?

W jakim stopniu dotknięte są poszczególne branże?

Jak bardzo kryzys dotknął pojedyncze przedsiębiorstwa?

Jak mocno dotknięte są wybrane kategorie produktowe?

Jakie będą implikacje programów państwowych stymulujących gospodarkę?

Czy kryzys należy relatywizować?

W jaki sposób zmienia się zachowanie klientów?

Strach przed tym, co przyniesie przyszłość

Niekorzystna zmiana elastyczności cenowej popytu

Większe znaczenie namacalnych korzyści i oszczędności po stronie kosztów

Preferowanie krótszych terminów

Finansowanie staje się coraz ważniejsze

Kwestia bezpieczeństwa zyskuje na znaczeniu

Podsumowanie

Rozdział 2. CO JEST SKUTECZNE, A CO NIE W DOBIE KRYZYSU

Relacja podaży i popytu

Dźwignie zysku i ich działanie

Szybkość oddziaływania

Które rady nie są skuteczne w kryzysie?

Podsumowanie

Rozdział 3 . REDUKUJ KOSZTY INTELIGENTNIE

Zrozum czynniki generujące koszty

Wykorzystaj wiele parametrów kosztowych

Wykorzystuj insourcing

Nie oszczędzaj w niewłaściwych miejscach

Podsumowanie

Rozdział 4. NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA DLA ZMIENIONYCH POTRZEB KLIENTA

Działanie natychmiastowe nr 1: Udzielaj nadzwyczajnych gwarancji!

Działanie natychmiastowe nr 2: Uzgodnij „okres próbny” dla maszyn!

Działanie natychmiastowe nr 3: Akceptuj zapłatę uzależnioną od wyniku finansowego!

Działanie natychmiastowe nr 4: Informuj o „twardych”, namacalnych korzyściach!

Działanie natychmiastowe nr 5: Wykorzystaj swoją siłę finansową!

Działanie natychmiastowe nr 6: Zaakceptuj handel wymienny!

Działanie natychmiastowe nr 7: Odbierz klientów słabszym konkurentom!

Działanie natychmiastowe nr 8: Rozwijaj nowe modele biznesowe!

Podsumowanie

Rozdział 5. NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA DLA SPRZEDAŻY I DYSTRYBUCJI

Działanie natychmiastowe nr 9: Podnieś efektywność swoich sił sprzedażowych!

Działanie natychmiastowe nr 10: Wydłuż czas poświęcony na właściwą sprzedaż!

Działanie natychmiastowe nr 11: Zarządzaj wizytami u klienta w sposób zróżnicowany!

Działanie natychmiastowe nr 12: Wzmocnij sprzedaż bezpośrednią!

Działanie natychmiastowe nr 13: Wkraczaj do nowych segmentów rynku!

Działanie natychmiastowe nr 14: Stosuj dodatkowe środki motywacyjne!

Działanie natychmiastowe nr 15: Zaangażuj pracowników wewnętrznych do sprzedaży!

Działanie natychmiastowe nr 16: Podkup od konkurencji najlepszych sprzedawców!
Działanie natychmiastowe nr 17: Propaguj kompetencje najlepszych sprzedawców!

Działanie natychmiastowe nr 18: Wzmocnij sprzedaż krzyżową!

Działanie natychmiastowe nr 19: Rozszerz asortyment oferowanych produktów!

Podsumowanie

Rozdział 6. NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OFERTĄ POLITYKI CENOWEJ

Działanie natychmiastowe nr 20: Zredukuj swoją podaż!

Działanie natychmiastowe nr 21: Obniżaj ceny inteligentnie!

Działanie natychmiastowe nr 22: Udzielaj rabatów rzeczowych, a nie cenowych!

Działanie natychmiastowe nr 23 : Zastosuj nieliniowe modele i pakiety cenowe!

Działanie natychmiastowe nr 24: Broń cen rękoma i nogami!

Działanie natychmiastowe nr 25: Podnieś te ceny, które nie zostaną przez klientów zauważone!

Działanie natychmiastowe nr 26: Uporządkuj swoją politykę rabatową!

Działanie natychmiastowe nr 27: Osobno wyceniaj świadczenia wcześniej oferowane w cenie!

„Działanie” do uniknięcia: Absolutnie unikaj wojen cenowych!

Podsumowanie

Rozdział 7. NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG

Działanie natychmiastowe nr 28: Rozszerz swój łańcuch wartości dodanej poprzez wzbogacenie oferty usług serwisowych!

Działanie natychmiastowe nr 29: Zwiększ liczbę klientów, którzy zawarli umowy serwisowe!

Działanie natychmiastowe nr 30: Z dostawcy produktu stań się dostawcą systemowego rozwiązania!

Działanie natychmiastowe nr 31: Podnieś elastyczność swoich usług!

Działanie natychmiastowe nr 32: Przenieś się z rynku pierwotnego na rynek posprzedażowy!

Działanie natychmiastowe nr 33: Przygotuj innowacyjną ofertę serwisową!

Podsumowanie

Rozdział 8. WDROŻENIE NATYCHMIASTOWYCH ROZWIĄZAŃ

Unikaj fatalnych błędów

Ocena działań natychmiastowych

Proces wdrożenia

Działaj szybko i równolegle

Działania natychmiastowe dopasuj do własnych potrzeb

Wprowadź szybsze metody

Analizuj dostępne dane

Pytaj ekspertów i klientów

Wykorzystaj metodę prób i błędów

Spisuj spostrzeżenia

Stosuj szybki monitoring i controlling

Trening i szkolenia

Angażowanie konsultantów

Przywództwo w kryzysie

Podsumowanie

Rozdział 9. CO BĘDZIE PO KRYZYSIE?

Jaki przebieg ma kryzys: V, U, L czy histereza?

Społeczno-polityczne skutki kryzysu

Wzrost napięć społecznych

Od deflacji do inflacji

Więcej regulacji państwa

Deglobalizacja jako największe ryzyko

Scenariusze negatywne

Poziom przedsiębiorstwa: kryzys jako katharsis (oczyszczenie)

Odlewarowanie: kapitał własny staje się ważniejszy

Oczyszczenie asortymentu

Przywrócenie równowagi

Zmiany w strukturze branż

Szanse na korzystne przejęcia firm

Przesunięcia segmentów rynkowych

Powstanie segmentu ultraniskich cen

Nowa skromność

Podsumowanie

BIBLIOGRAFIA


196 stron, miękka oprawa ze skrzydełkami
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022