ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WTÓRNA TRAUMATYZACJA WŚRÓD FUNKCJONARIUSZY POLICJI


BĄK G. OGIŃSKA-BULIK N.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2024, wydanie I

cena netto: 62.70 Twoja cena  59,57 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wtórna traumatyzacja wśród funkcjonariuszy policji

Konsekwencje i uwarunkowania


Profesjonaliści, w  tym funkcjonariusze policji, pracujący z  osobami po doświadczeniach traumatycznych są narażeni na traumę o charakterze pośrednim. Oznacza to, że częsty kontakt z osobami poszkodowanymi, udzielanie im pomocy, wsparcia, może powodować, że pracujący z ofiarami traumy zaczynają patrzeć na świat oczami swoich podopiecznych, odczuwać i przejawiać podobne emocje i zachowania. Zagadnienie to wydaje się niezwykle istotne, zważywszy na fakt, iż jednym z warunków udzielania skutecznej pomocy osobom poszkodowanym jest dobry stan zdrowia psychicznego pomagających.

Książka przedstawia problematykę wtórnej traumatyzacji, głównie jej konsekwencje, zarówno negatywne, występujące w postaci objawów wtórnego stresu traumatycznego, jak i pozytywne, ujawniane w postaci wtórnego wzrostu po traumie. Omawia także czynniki warunkujące występowanie negatywnych i pozytywnych następstw wtórnej ekspozycji na traumę. Ponadto prezentuje pierwsze w Polsce wyniki badań dotyczące występowania objawów wtórnego stresu i wtórnego wzrostu wśród funkcjonariuszy policji oraz ich uwarunkowań, wśród których uwzględniono zarówno czynniki środowiskowo-organizacyjne, jak i podmiotowe.

Monografia jest przeznaczona przede wszystkim dla funkcjonariuszy policji, ale także dla innych profesjonalistów pracujących z osobami po doświadczeniach traumatycznych. Może być również przydatna dla szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką wtórnej traumy. Książka będzie także cennym źródłem wiedzy dla studentów psychologii, medycyny, zdrowia publicznego, nauk o  bezpieczeństwie, a  także słuchaczy studiów podyplomowych z  zakresu interwencji kryzysowej i psychotraumatologii.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Trauma i jej konsekwencje

1.1. Trauma – pojęcie i charakterystyka
1.2. Negatywne konsekwencje doświadczania zdarzeń traumatycznych – zespół stresu pourazowego
1.3. Pozytywne konsekwencje doświadczania zdarzeń traumatycznych – potraumatyczny wzrost

Rozdział 2. Wtórna traumatyzacja

2.1. Narażenie na wtórną traumę wśród przedstawicieli różnych grup zawodowych
2.2. Wtórny stres traumatyczny – pojęcie i charakterystyka
2.3. Rozpowszechnienie wtórnego stresu traumatycznego wśród przedstawicieli różnych grup zawodowych
2.4. Modele wyjaśniające rozwój wtórnej traumy
2.4.1. Model odporności na zmęczenie współczuciem
2.4.2. Model stresu opartego na empatii
2.4.3. Model ekologicznego wyjaśnienia traumy
2.4.4. Konstruktywistyczna teoria samorozwoju
2.5. Czynniki warunkujące występowanie wtórnego stresu traumatycznego
2.5.1. Czynniki środowiskowo-organizacyjne
2.5.2. Czynniki podmiotowe
2.6. Wtórny wzrost potraumatyczny – pojęcie i charakterystyka
2.7. Występowanie wtórnego wzrostu potraumatycznego wśród przedstawicieli różnych grup zawodowych
2.8. Modele wtórnego wzrostu po traumie
2.8.1. Funkcjonalno-opisowy model wzrostu po traumie
2.8.2. Model zastępczego wzrostu potraumatycznego u pracujących    z ofiarami traumy
2.9. Uwarunkowania wtórnego wzrostu potraumatycznego
2.9.1. Czynniki środowiskowo-organizacyjne
2.9.2. Czynniki podmiotowe
2.10. Związki między wtórnym stresem a wtórnym wzrostem po traumie
2.11. Terapia oraz zapobieganie  negatywnym i promowanie pozytywnych następstw wtórnej ekspozycji na traumę
2.11.1.  Wzmacnianie zasobów i kształtowanie umiejętności zaradczych
2.11.2.  Oddziaływania ze strony organizacji
2.11.3.  Terapia wtórnego stresu

Rozdział 3. Uwarunkowania wtórnego stresu i wtórnego wzrostu wśród funkcjonariuszy Policji – badania własne

3.1. Cel badań
3.2. Pytania i hipotezy badawcze
3.3. Procedura badawcza oraz charakterystyka badanych osób
3.4. Zastosowane narzędzia pomiaru
3.5. Zastosowane statystyki
3.6. Analiza wyników badań
3.6.1. Statystyki opisowe
3.6.2. Związki między zmiennymi
3.6.3. Mediacyjna rola wybranych zmiennych w relacji między wskaźnikami obciążenia pracą a wtórnym stresem i wzrostem
3.7. Dyskusja wyników
3.8. Ograniczenia, zalety, przyszłe kierunki badań, implikacje praktyczne

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rycin
Indeks nazwisk

170 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022