ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ALIENACJA RODZICIELSKA Z PERSPEKTYWY NAUKI I PRAWA


LORANDOS D. BERNET W.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2024, wydanie I

cena netto: 216.00 Twoja cena  205,20 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Alienacja rodzicielska z perspektywy nauki i prawa


Książka w wyczerpujący sposób podejmuje trzy zasadnicze tematy. Przede wszystkim autorzy artykułów wyjaśniają, w jaki sposób należy przeprowadzać rzetelną ocenę psychologiczną, by trafnie zdiagnozować dziecko doświadczające alienacji rodzicielskiej. Odwołują się przy tym do pięcioczynnikowego modelu, dzięki któremu można zebrać i uporządkować niezbędne informacje dotyczące matki, ojca i dzieci, a następnie określić prawdopodobne przyczyny, dla których dziecko odmawia kontaktu z jednym z rodziców. Autorzy opisują też przykłady odpowiednich interwencji w lekkich, umiarkowanych i poważnych przypadkach alienacji rodzicielskiej. Kolejny aspekt omówiony w tej książce to spojrzenie na zjawisko alienacji z perspektywy prawnej – wyjaśnienie, w jaki sposób teoria alienacji rodzicielskiej spełnia kryteria sprawy Frye, Dauberta i Mohana w zakresie składania zeznań przez biegłych sądowych. Autorzy opisują tu m.in. wyniki badań naukowych oraz sposób interpretacji zjawiska alienacji rodzicielskiej przez profesjonalne amerykańskie organizacje zajmujące się podobnymi problemami. I wreszcie, autorzy i redaktorzy tekstów zamieszczonych w tej książce rozprawiają się z licznymi mitami na temat alienacji rodzicielskiej, jakie znaleźć można zarówno w literaturze fachowej, jak i w mediach społecznościowych kierowanych do szerokiego grona odbiorców.

Pierwszy z redaktorów książki – dr Demosthenes Lorandos, jest biegłym psychologiem i prawnikiem, jak również autorem trzytomowej publikacji The Litigotor’s Handbook of Forensic Medicine, Psychiatry and Psychology. Drugi redaktor – dr William Bernet, biegły sądowy, psychiatra specjalizujący się w badaniu dzieci i młodzieży, to emerytowany profesor Uniwersytetu Vanderbilta. Był założycielem i pierwszym prezesem grupy alienacji rodzicielskiej (Parental Alienation Study Group) – organizacji non-profit poświęconej działalności naukowej i edukacyjnej związanej z zapobieganiem, diagnozowaniem i leczeniem alienacji rodzicielskiej.

Książka zainteresuje osoby zajmujące się problemem alienacji rodzicielskiej: psychologów, psychiatrów, pracowników socjalnych, biegłych sądowych, którzy zeznają w sprawach dzieci ze skonfliktowanych rodzin, prawników specjalizujących się w sprawach rodzinnych, sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, a także naukowców prowadzących badania wśród dzieci rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji.


Wstęp do wydania polskiego
Dorota Dziamska

Przedmowa

CZĘŚĆ PIERWSZA: OBSERWACJE I BADANIA

1. Wprowadzenie do problematyki alienacji rodzicielskiej
William Bernet
2. Psychospołeczna ewaluacja odmowy kontaktu z rodzicem
Bradley W. Freeman
3. Rodzicielskie zachowanie alienujące
Jennifer J. Harman i Mandy L. Matthewson
4. Alienacja rodzicielska – zapobieganie, zarządzanie i leczenie
Richard A. Warshak
5. Alienacja rodzicielska a badania empiryczne
Amy J.L. Baker
6. Uznawanie alienacji rodzicielskiej przez profesjonalne organizacje
William Bernet

CZĘŚĆ DRUGA: KWESTIE PRAWNE

7. Zachowanie alienujące w świetle prawa
8. Dopuszczalność stosowania koncepcji alienacja rodzicielska
Demosthenes Lorandos
9. Alienacja rodzicielska w amerykańskich sądach w latach 1985–2018
Demosthenes Lorandos
10. Znaczenie voir dire w wysoko konfliktowych sprawach z zakresu prawa rodzinnego
Demosthenes Lorandos
11. Alienacja rodzicielska – perspektywa międzynarodowa
Ashish S. Joshi
12. Wskazówki dotyczące zeznań biegłych
Demosthenes Lorandos i William Bernet
3. Rządowe inicjatywy związane z alienacją rodzicielską
William Bernet, James A. Chance, Eric J. Green, Ashish Joshi, Edward A. Kruk, Philip Marcus, Steven G. Miller, Judith Pilla, Dana F. Richard, and Helen Sfikas Rogers

Załączniki
A. Terminologia i definicje związane z alienacją rodzicielską
William Bernet
B. Alienacja rodzicielska w amerykańskich sądach w latach 1985– 2018
Demosthenes Lorandos
C. Sprawy ukazujące zachowanie alienujące
Demosthenes Lorandos
D. Przykładowy wniosek (z uzasadnieniem) o rozszerzone Voir Dire
Demosthenes Lorandos

Indeks nazwisk
Indeks tematyczny
Indeks spraw sądowych

745 stron, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022