ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY ASYSTENTA RODZINY


KRASIEJKO I. CICZKOWSKA-GIEDZIUN M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2024, wydanie I

cena netto: 64.50 Twoja cena  61,28 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

Między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem


Książka poświęcona została pedagogicznym aspektom pracy asystenta rodziny. Asystent rodziny znajdzie tu inspiracje dotyczące prowadzenia spotkań z rodzinami, które mają na celu poszerzyć ich wiedzę dotyczącą potrzeb i możliwości dzieci w różnym wieku, jak również wzmocnić więzi rodzic – dziecko. W tych rodzinach, w których z diagnozy przeprowadzonej przez pracownika socjalnego wynika, że rodzina ma potencjał do zmiany, warto bowiem podjąć gruntowne działania w celu poprawy funkcjonowania rodziców. Książka zawiera również treści dotyczące standardów przeciwdziałania przemocy względem dzieci oraz form terapii dzieci z traumą rozwojową. Książka została oparta na współczesnej wiedzy nie tylko z zakresu pedagogiki rodziny, ale również neuronauki, psychologii rozwojowej i psychotraumatologii.

Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba profesjonalnie pomagająca ludziom.

Wstęp

Rozdział 1. Pedagogiczne inspiracje w pracy asystentów rodziny z dzieckiem i z rodzinami

1.1. Teoretyczne przesłanki do pracy socjalno-wychowawczej asystenta z rodziną
1.2. Kategorie pedagogiczne w pracy asystenta z dzieckiem i z rodziną
1.2.1. Wychowanie
1.2.2. Opieka
1.2.3. Wsparcie społeczne
1.2.4. Podmiotowość
1.3. Diagnoza pedagogiczna w praktyce asystenta rodziny
1.4. Pedagogizacja rodziców

Rozdział 2. Rozwój, opieka, wychowanie i edukacja dzieci w różnym wieku

2.1. Wczesne dzieciństwo (0–3 lata)
2.2. Wiek przedszkolny (3–6 lat)
2.3. Wczesny wiek szkolny (7–9 lat)
2.4. Środkowy wiek szkolny (9–12 lat)
2.5. Wczesna faza dorastania (12–15 lat)
2.6. Późna faza dorastania (15–20 lat)

Rozdział 3. Wsparcie rodziców w tworzeniu bezpiecznego stylu przywiązania

3.1. Tworzenie więzi z niemowlęciem
3.2. Sposoby wzmacniania samoregulacji dziecka w wieku przedszkolnym oraz udział w tym jego rodziców
3.3. Metody wzmacniania więzi w rodzinie z dzieckiem w wieku szkoły podstawowej
3.4. Wsparcie nastolatka w pracy nad samoregulacją

Rozdział 4. Dziecko krzywdzone – symptomy i ochrona

4.1. Czynniki ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka
4.2. Formy przemocy wobec dzieci i ich objawy
4.3. Standard ochrony małoletnich

Rozdział 5. Współczesne wybrane koncepcje opieki i terapii dziecka z traumą rozwojową

5.1. Przyczyny i objawy zaburzeń posttraumatycznych u dzieci i młodzieży
5.2. Podstawowe warunki opieki nad dzieckiem z zaburzeniami posttraumatycznymi
5.3. Schemat postępowania z dzieckiem z traumą rozwojową według koncepcji PACE Dana Hughesa
5.4. Podejście mentalizowania w empatycznej opiece nad dzieckiem według Chrisa Taylora
5.5. Formy pomocy dopasowane do różnych stylów przywiązania
5.6. Schemat postępowania z dzieckiem z traumą rozwojową według modelu neurosekwencyjnego Bruce’a Perry’ego

Współpraca zawodów pomocowych i interwencyjnych – zakończenie
Bibliografia

198 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka
198 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022