ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PSYCHOLOGIA PRACY PODSTAWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA


LUBRAŃSKA A.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2024, wydanie I

cena netto: 74.10 Twoja cena  70,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Psychologia pracy

Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Wydanie 3 zaktualizowane i rozszerzone

Praca stanowi istotny element życia. Zaspokaja szereg potrzeb, jest źródłem zadowolenia, poczucia własnej skuteczności, ale także zakłóceń jednostkowego dobrostanu. Warto zatem bliżej poznać, zrozumieć i kontrolować ten obszar naszego życia. Niniejsza publikacja może to ułatwić.

Książka jest skierowana do teoretyków, praktyków, wykładowców i studentów.

W opracowaniu scharakteryzowano najważniejsze zagadnienia z obszaru psychologii pracy, m.in. satysfakcję z pracy, motywację, problematykę funkcjonowania w zespole pracowniczym. Omówiono sytuacje i zjawiska trudne, takie jak stres, bezrobocie, wypalenie zawodowe, mobbing czy pracoholizm. W monografii uwzględniono też aspekt różnorodności, zwłaszcza pokoleniowej, widocznej w obecności i współdziałaniu na rynku pracy reprezentantów kilku generacji. Publikacja łączy wymiar teoretyczny i praktyczny, stwarza możliwość jej wykorzystania w opracowywaniu modułów wykładowych i ćwiczeniowych (ostatni rozdział zawiera propozycje 35 form aktywności).

Opracowanie może również znaleźć inne zastosowanie i być pomocne w rozpoznawaniu czy rozwiązywaniu problemów w środowisku zawodowym, tworzeniu skutecznych form przeciwdziałania i interwencji.

Wprowadzenie

1. Człowiek w pracy, czyli o uwarunkowaniach realizacji roli zawodowej

Psychologiczne koncepcje człowieka
Człowiek w sytuacji pracy – podmiotowe wyznaczniki funkcjonowania
Podsumowanie

2. Praca i pracownik wobec współczesnych wyzwań zawodowych

Znaczenie pracy w życiu człowieka
Człowiek wobec zmienności świata pracy
Praca zdalna
Praca – nowe zjawiska i rozwiązania
Podsumowanie

3. Środowisko pracy przestrzenią dla aktywności zawodowej

Mikroklimat
Hałas
Wibracje
Środowisko pracy – w trosce o pracowniczy dobrostan
Człowiek–praca, czyli o wartości dopasowania do środowiska pracy
Klimat organizacyjny jako szczególny wymiar środowiska pracy
Środowisko pracy z perspektywy ergonomii
Podsumowanie

4. Praca wobec ryzyka i zagrożeń dobrostanu pracownika

Zawody trudne i niebezpieczne
Wypalenie zawodowe
Pracoholizm
Mobbing
Bezrobocie
Podsumowanie

5. Stres w pracy

Stres w pracy – wybrane stanowiska teoretyczne
Stres w pracy – przyczyny i konsekwencje
Stres w pracy – czy i jak można rozwiązać ten problem?
Technostres – nowe oblicze stresu w pracy
Podsumowanie

6. Pracując z innymi, czyli w kierunku społecznego obrazu pracy

Jednostka w zespole
Z perspektywy roli i funkcji kierowniczej
Style kierowania – definicja, charakterystyka, zróżnicowanie
Style kierowania – wybrane propozycje teoretyczne
Podsumowanie

7. Motywacja w pracy

Motywacja – perspektywa psychologiczna
Motywacja do pracy – perspektywa historyczna
Motywacja do pracy – przegląd teorii
Teorie treści
Teorie procesu
Teoria wzmocnienia
Podsumowanie

8. Satysfakcja z pracy

Satysfakcja z pracy – znaczenie warunków pracy
Satysfakcja z pracy w perspektywie badawczej – rola czynników zawodowych i pozazawodowych
Satysfakcja z pracy – w relacji do cech jednostki
Podsumowanie

9. Współczesny rynek pracy – zróżnicowanie pokoleniowe

Zarządzanie różnorodnością
Pokolenia na rynku pracy
Zarządzanie wiekiem w świetle zmian demograficznych
Podsumowanie

10. Między teorią a praktyką

Przykładowe formy aktywności
Podsumowanie

Bibliografia

326 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022