ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

RACHUNKOWOŚĆ TOWARZYSTW ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI


SZCZEPANKIEWICZ E.I. BŁAŻYŃSKA J.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2024, wydanie I

cena netto: 61.85 Twoja cena  58,76 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rachunkowość towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi


Rynek instytucji finansowych w ostatnich kilkunastu latach w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Do instytucji finansowych zalicza się towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają prawie 600 funduszami inwestycyjnymi. Kwota aktywów w nich zgromadzonych sięga obecnie prawie 285 mld zł. Towarzystwom, jako instytucjom zaufania publicznego, stawiane są wysokie wymagania prawne zarówno w zakresie prowadzenia przez nie działalności, jak i zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

W książce opisano zasady organizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także raportowania okresowego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Publikacja skierowana jest do praktyków i teoretyków interesujących się finansowymi aspektami zarządzania towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz funkcjonowaniem rynku instytucji finansowych w Polsce. Polecana jest m.in.:

• inwestorom indywidualnym;
• inwestorom instytucjonalnym, w szczególności pracownikom powszechnych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń i banków;
• kadrze kierowniczej różnych szczebli zarządzania, w szczególności pracownikom z działów finansowo-księgowych, komórek nadzoru, komórek zarządzania ryzykiem oraz audytorom wewnętrznym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych;
• pracownikom biur i domów maklerskich, depozytariuszy oraz innych instytucji współpracujących z funduszami inwestycyjnymi;
• kontrolerom z organów kontrolnych i instytucji nadzorczych;
• biegłym rewidentom i audytorom wewnętrznym w specjalistycznych firmach audytorskich;
• studentom kierunków ekonomicznych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Specyfika działalności funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw nimi zarządzających na polskim rynku finansowym 11
1.1. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw nimi zarządzających w Polsce w latach 1997-2022 11
1.2. Prawne podstawy funkcjonowania towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi 29

Rozdział 2
Ogólne zasady organizacji rachunkowości towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi 39
2.1. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych towarzystwa 39
2.2. Zakładowy plan kont towarzystwa 49
2.3. Zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów towarzystwa 60

Rozdział 3
Sprawozdawczość towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi 65
3.1. Ogólne zasady sprawozdawczości finansowej towarzystwa 65
3.2. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego towarzystwa 66
3.3. Dodatkowe elementy sprawozdania finansowego towarzystwa 75
3.4. Sprawozdanie z działalności towarzystwa 79
3.5. Inne sprawozdania okresowe towarzystwa 81

Rozdział 4
Rewizja sprawozdań finansowych towarzystwa zarządzającego funduszami inwestycyjnymi 85
4.1. Rewizja rocznego sprawozdania finansowego towarzystwa 85
4.2. Przegląd okresowych sprawozdań finansowych towarzystwa 91

Zakończenie 93
Bibliografia 95
Spis tabel 103
Spis rysunków 105
O Autorkach 107

108 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022