ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 11 z 126
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

DESCRIPTIVE GEOMETRY FOR ENGINEERS


DUDA E., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Descriptive Geometry for Engineers Descriptive geometry is a necessary part of the engineering drawing practice; it stimulates and develops spatial imagination, the ability to visualize three-dimensional objects and the attention of accuracy of the graphical solutions. In this case, the following script contains a large number of auxiliary drawings showing the mutual position of the discussed figures. The intention of the author is... >>>

E-KULTURA MODEL I ANALIZA KULTURY ORGANIZACJI WIRTUALNYCH


BULIŃSKA-STANGRECKA H., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

E-kultura Model i analiza kultury organizacji wirtualnych W książce został podjęty problem konceptualizacji e-kultury i jej związków z wirtualnością. Tematyka badawcza wydaje się zasadna ze względu na nowość zagadnienia i możliwość eksploracji naukowej niedostatecznie zbadanych dotąd wątków. E-kultura stanowi istotne zagadnienie powiązane ze zmianą paradygmatów zarządzania w XXI wieku. Innowacyjność problematyki dotyczy przede... >>>

EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE UKŁADY POMPOWE


JĘDRAL W., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Efektywne energetycznie układy pompowe W opracowaniu przedstawiono źródła strat energii w procesach transportu cieczy i konkretne przykłady nadmiernej energochłonności pompowania, zaczerpnięte zwłaszcza z przemysłu, energetyki i gospodarki komunalnej. Omówiono praktyczne sposoby wydatnego powiększenia efektywności energetycznej pompowania cieczy w różnych obszarach zastosowań, prowadzące do obniżenia zapotrzebowania na energię, co... >>>

EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI BUDOWLANYMI PERSPEKTYWA WYKONAWCY


GŁODZIŃSKI E., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi Perspektywa wykonawcy W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty zarządzania działalnością projektową w budownictwie, kluczowe z punktu widzenia zastosowania podejścia efektywnościowego. Omawiany problem badawczy dotyczy doskonalenia wybranych elementów systemów zarządzania wspomagających optymalizację efektywności przedsięwzięć budowlanych z perspektywy ich wykonawcy ... >>>

ELEKTROENERGETYCZNE SIECI TERENOWE WYBRANE ZAGADNIENIA


J. MARZECKI, wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Elektroenergetyczne sieci terenowe Wybrane zagadnienia Monografia jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektrycznych studiujących na specjalnościach związanych z elektroenergetyką oraz inżynierów i techników zajmujących się sieciami dystrybucyjnymi. W opracowaniu omówiono wymagania stawiane sieciom terenowym, układy elektroenergetyczne tych sieci oraz zagadnienia związane z ich modernizacją i optymalizacją. ... >>>

ENERGY SUSTAINABILITY SENSING IN MANUFACTURING SMES OVERVIEW PERSPECTIVES AND ASSESSMENT APPROACHES


KLUCZEK A., wydawnictwo: WYD PW, 2019, wydanie I

Energy Sustainability Sensing in Manufacturing SMEs: Overview, Perspectives and Assessment Approaches 1. Introduction    15 1.1. Context of the study .     15 1.2. Main challenges identified in the studies     18 1.3. Study aim and objectives     21 1.4. Methods and approach.    24 1.5. Scope of the current research     27 1.6.... >>>

FINAL EUCARD-2 PROJECT REPORT


VRETENAR M. ROMANIUK R.S. RED., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Final EuCARD-2 Project Report I. PUBLISHABLE SUMMARY 3 EXECUTIVE SUMMARY  3 PROJECT CONTEXT AND OBJECTIVES . 4 2.1. CONTEXT . 4 2.2. PROJECT OBJECTIVES. 5 THE MAIN S&T RESULTS / FOREGROUNDS . 8 WP2: CATALYSING INNOVATION (INNOVATION) . 8 WP3: ENERGY EFFICIENCY (ENEFFICIENT)  10 WP4: ACCELERATOR APPLICATIONS (ACCAPPLIC)  12 WP5: EXTREME BEAMS (XBEAM)  14 WP6: LOW EMITTANCE RINGS (LOW-E-RING). 17 WP7:... >>>

FORMY WSPORNIKOWE W ARCHITEKTURZE DOMÓW INDYWIDUALNYCH


W. ROKICKI, wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Formy wspornikowe w architekturze domów indywidualnych Formy wspornikowe umożliwiają bardziej urozmaicone kształtowanie architektoniczne indywidualnych domów mieszkalnych. Ułatwiają też wprowadzenie różnorodnych kompozycji materiałowych. W poszukiwaniu odpowiedniej formy obiektów pojawił się kierunek polegający na projektowaniu budynków w wyraźnej spójności z logiką kształtowania strukturalnego. Nowatorska forma architektoniczno... >>>

FUNDAMENTOWANIE DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA WODNEGO


PISARCZYK S., wydawnictwo: WYD PW, 2019, wydanie II

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego W podręczniku omówiono: nową klasyfikację gruntów (zgodną z PN-EN ISO 14688:2006), badania podłoża gruntowego dla celów fundamentowania, fundamenty bezpośrednie i głębokie, ścianki szczelne i szczelinowe oraz mury oporowe i kotwy. Dużo miejsca poświęcono fundamentom budowli hydrotechnicznych i specjalnych. Szeroko omówiono metody wzmacniania podłoża i fundamentów. Przedstawiono też... >>>

GEOMETRIA WYKREŚLNA ĆWICZENIA DESCRIPTIVE GEOMETRY EXERCISES


ŁAPIŃSKA C. OGORZAŁEK A., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Geometria wykreślna Ćwiczenia Descriptive Geometry Exercises The computer is a great tool that aids the design process. However, it does not replace the engineer in creative thinking. Descriptive geometry is a subject that helps shape the creative spatial imagination, yet it does not have a good reputation as it is quite difficult for students. Authors believe that this collection of exercises might also profitably serve as a guide... >>>

książek: 1254, strona 11 z 126
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019