ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 11 z 126
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

ALL ABOUT PRATCHETT CZYLI WSZYSTKO O SIR TERRYM PRATCHETCIE


KARAŚ K. HOŁUBOWICZ A. WŁODARCZYK A. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2019, wydanie I

All About Pratchett czyli wszystko o sir Terrym Pratchetcie Jak dotąd opracowania naukowe dotyczące pisarstwa sir Terry’ego Pratchetta policzyć można na palcach obu rąk, dlatego niniejsza monografia ma wartość unikatową w skali kraju oraz wnosi powiew świeżości do literaturoznawstwa, językoznawstwa i badań kulturowych na świecie. Jest ona ważna również dlatego, że jako jedna z nielicznych porusza tak szerokie spektrum tematów. ... >>>

MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI LITWY PO PRZYSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ


GRYNIA A., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Litwy po przystąpieniu do Unii Europejskiej Osiągnięcia i postulowane kierunki zmian „Wartość dodana omówionej książki polega nie tylko na tym, że jest nowym spojrzeniem na teorię konkurencyjności międzynarodowej, ale w nie mniejszym stopniu na tym. że przybliża nam współczesną gospodarkę litewską. Nie można więc mieć żadnych wątpliwości co do tego, że recenzowana publikacja wypełni ... >>>

NARRACJE MIEJSKIE W LITERATURZE POLSKIEJ PO 1989 ROKU.


KORCZYŃSKA-PARTYKA D., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Narracje miejskie w literaturze polskiej po 1989 roku. Pamięć, przestrzeń, dyskurs Głównym obszarem badawczym publikacji jest relacja między pamięcią, przestrzenią miejską i kategorią dyskursu w literaturze polskiej po 1989 roku. W tekstach, które stanowią przedmiot analizy, można się dopatrzyć różnych strategii narracyjnych, za pomocą których autorzy próbują uchwycić i oddać relację między przestrzenią miejską, wyzwalaną przez nią ... >>>

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELI? OBYWATELSKOŚĆ W PROCESIE CYWILIZOWANIA


PEISERT A., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Społeczeństwo obywateli? Obywatelskość w procesie cywilizowania Idea cywilizowania była w pojęcie społeczeństwa obywatelskiego wrośnięta przynajmniej od czasów Johna Locke’a. Dla Norberta Eliasa istotą cywilizacji jest pacyfikowanie popędów, prowadzące do procesów psychologicznej racjonalizacji ludzkich działań, które to mogą stanowić podstawę do rozwoju stabilniejszych i rozleglejszych niż w średniowieczu struktur... >>>

CZAS WOLNY ROZRYWKA UŻYWKI W NAJNOWSZEJ LITERATURZE ROSYJSKIEJ


KALITA L. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej Monografia podejmuje problematykę kondycji ludzkiej współczesnego człowieka, bohatera najnowszej literatury rosyjskiej, rozpatrywaną z perspektywy czasu wolnego, rozrywki i używek, które stanowią nieodłączny element egzystencji człowieka i są szeroko reprezentowane w różnego rodzaju gatunkach literackich współczesnego piśmiennictwa. Wybory, dokonywane przez bohaterów... >>>

DIALOGI O KULTURZE KULTURY DIALOGU


SIBIŃSKA M. DYMEL-TRZEBIATOWSKA H. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Dialogi o kulturze Kultury dialogu Jubileusz Profesora Hieronima Chojnackiego Tom poświęcono profesorowi Hieronimowi Chojnackiemu. Zainteresowania naukowe Jubilata w ostatnich dekadach ogniskują się wokół szeroko definiowanej kultury państw nordyckich, natomiast postawą bliską mu jako człowiekowi i badaczowi jest spotkanie – prowadzące do wymiany słów, myśli, wartości oraz doświadczeń. Pomimo różnorodności tematycznej... >>>

DOJRZAŁOŚĆ PROCESOWA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI W POLSCE


SLIŻ P., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Dojrzałość procesowa współczesnych organizacji w Polsce Autor książki porusza istotne, a zarazem aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania współczesnych organizacji z uwzględnieniem ważnych aspektów oceny dojrzałości procesowej. Omawiane problemy, przeprowadzone wnikliwe studium literaturowe oraz badania empiryczne gwarantują właściwy poziom niniejszej publikacji. Przedstawiona monografia jest ważną pozycją w literaturze... >>>

TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU HOMERA


NEWMAN F., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Teoria i praktyka przekładu Homera Francis Newman, wybitny intelektualista epoki wiktoriańskiej, jest niestety znany przede wszystkim jako młodszy brat słynnego kardynała Johna Henry'ego Newmana oraz adwersarz Matthew Arnolda w głośnym sporze dotyczącym przekładu Homera. Zaatakowany przez Arnolda w książce „O przekładaniu Homera” odpowiedział publikacją „Teoria i praktyka przekładu Homera. Odpowiedz Matthew Arnoldowi&... >>>

PROCES KARNY W DOBIE PRZEMIAN ZAGADNIENIA OGÓLNE


STEINBORN S. WOŹNIEWSKI K. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Proces karny w dobie przemian Zagadnienia ogólne Polski proces karny był w latach 2013-2016 przedmiotem szczególnie intensywnych działań legislacyjnych. Zarówno tzw. wielka nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., jak i kolejne nowelizacje przyjęte w 2016 r., które zmierzały do znacznego odwrócenia kierunku poprzednich zmian nowelizacyjnych, postawiły nowe wyzwania przed wszystkimi uczestnikami... >>>

NIEPOPRAWNY ISTNIENIOWIEC BOLESŁAW LEŚMIAN I DOŚWIADCZENIE LITERATURY


SZCZUKOWSKI D., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2019, wydanie I

Niepoprawny istnieniowiec Bolesław Leśmian i doświadczenie literatury Wykorzystując różne języki humanistyki, książka ta opowiada o doświadczeniu poezji i egzystencji, egzystencji i poezji - tego nierozerwalnego splotu - w którym odbywa się niepokojąca gra Bolesława Leśmiana o własną podmiotowość. Bohaterem tej książki jest zatem Lesman/Leśmian - „niepoprawny istnieniowiec", zmagający się z bolesnym poczuciem klęski i... >>>

książek: 1254, strona 11 z 126
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019