ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 2 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KONTENERÓW CHŁODNICZYCH W ZINTEGROWANYCH ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH


FILINA-DAWIDOWICZ L., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie kompleksowej obsługi kontenerów chłodniczych w zintegrowanych łańcuchach transportowych Tematem monografii jest kompleksowa obsługa kontenerów chłodniczych, która do usług transportowych włącza usługi logistyczne. Przedmiotem badań jest transport, a w szczególności kształtowanie kompleksowej obsługi ładunków w ramach zintegrowanych łańcuchów transportowych. Celem pracy jest opracowanie... >>>

WSPÓŁPRACA FUNDAMENTU PŁYTOWO-PALOWEGO Z PODŁOŻEM GRUNTOWYM


KACPRZAK G.M., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Współpraca fundamentu płytowo-palowego z podłożem gruntowym Okres ostatnich dwudziestu pięciu lat to czas istotnego rozwoju fundamentów płytowo-palowych. Rozwinięto wówczas wiele nowych metod analizy zachowania FPP z wykorzystaniem coraz szerzej dostępnych narzędzi do modelowania współpracy ośrodka gruntowego z konstrukcją, danych z obserwacji osiadań zrealizowanych obiektów, jak również wszelkiego rodzaju eksperymentów w skali... >>>

WYBRANE ZAGADNIENIA BUDOWY I PROJEKTOWANIA DŹWIGÓW


JANKOWIAK A.SZYMAŃSKI M., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Wybrane zagadnienia budowy i projektowania dźwigów W skrypcie przedstawiono problemy budowy i projektowania dźwigów. Treść opracowania pozwala na zapoznanie się z techniką dźwigową, budową ważniejszych zespołów dźwigów oraz zasadą ich pracy. Zaprezentowano ważniejsze reguły doboru wybranych komponentów oraz obliczania zespołów i układów dźwigów elektrycznych (ciernych cięgnowych) i dźwigów hydraulicznych. Zawarto też przykłady... >>>

WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI


CHMIELEWSKI T. IMIEŁOWSKI S., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Wybrane zagadnienia teorii sprężystości i plastyczności Przedmiot „Teoria sprężystości i plastyczności”, wykładany w uczelniach technicznych w Polsce na kierunkach studiów budownictwo i inżynieria środowiska, jest stosunkowo trudny dla studentów, dlatego niniejszy podręcznik może stanowić dużą pomoc dydaktyczną dla osób pragnących dobrze opanować podstawy mechaniki ośrodków ciągłych, które zostały przedstawione w nim w... >>>

WYBRANE ZAGADNIENIA ZASTOSOWAŃ WSPÓŁCZESNYCH BAZ DANYCH W MODELOWANIU I SYMULACJI SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH


CZEREPICKI A., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Wybrane zagadnienia zastosowań współczesnych baz danych w modelowaniu i symulacji systemów transportowych Podstawowym celem naukowym monografii jest analiza możliwości wykorzystania oraz opracowanie wybranych metod praktycznego zastosowania współczesnych baz danych w komputerowym modelowaniu i symulacji procesów transportowych. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono cel badań i zadania badawcze. W... >>>

WYKŁADY Z MECHANIKI OGÓLNEJ


KURNIK W., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie III

Wykłady z mechaniki ogólnej Podręcznik obejmuje materiał przedmiotu Mechanika ogólna prowadzonego w ramach studiów akademickich I stopnia na wydziałach mechanicznych politechnik. Może być wykorzystywany także przez studentów innych wydziałów, na których mechanika - również w węższym zakresie - należy do przedmiotów obowiązkowych lub obieralnych. Treść i układ książki odpowiada wykładom prowadzonym na Wydziale Samochodów i Maszyn... >>>

WYŁĄCZNIKI SZYBKIE PRĄDU STAŁEGO W TRANSPORCIE SZYNOWYM


ROJEK A., wydawnictwo: WYD PW, 2016, wydanie I

Wyłączniki szybkie prądu stałego w transporcie szynowym Wyłączniki szybkie prądu stałego są stosowane od prawie stu lat. Przez cały ten okres konstrukcje te są systematyczne rozwijane oraz wprowadzane są nowe rozwiązania. Tym aparatom elektrycznym poświęcona jest monografia „Wyłączniki szybkie prądu stałego w transporcie szynowym”, wydana nakładem IK. Monografia podzielona jest na 10 rozdziałów i podsumowanie.   ... >>>

WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ


PASKA J., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie II

Wytwarzanie energii elektrycznej Podręcznik zawiera podstawowe informacje z zakresu wytwarzania energii elektrycznej, rozumianego jako proces, w którym energia pierwotna zawarta w surowcach energetycznych lub przejawiająca się bezpośrednio w postaci sił przyrody jest przetwarzana do postaci finalnej - energii elektrycznej, której nośnikiem jest prąd elektryczny.    Omówiono elektrownie cieplne konwencjonalne i jądrowe,... >>>

ZADANIA Z PODSTAW AUTOMATYKI I STEROWANIA


SKUP Z., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Zadania z podstaw automatyki i sterowania Skrypt stanowi uzupełnienie publikacji autora pt. „Podstawy automatyki i sterowania” z 2012 roku. Jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronika. Jego zakres tematyczny jest zgodny z programami studiów obowiązującymi na tych kierunkach. ... >>>

ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ


SZCZEPAŃSKA K., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Zasady zarządzania jakością Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie w perspektywie zarządczej teoretycznych i praktycznych podstaw różnych klasyfikacji zasad zarządzania jakością oraz uporządkowanej ich charakterystyki. Cel został sformułowany na podstawie wieloletniego doświadczenia autorki w projektowaniu oraz wdrażaniu zarówno systemu, jak i koncepcji zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach, z którego wynika... >>>

książek: 1254, strona 2 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019