ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 2 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

SYSTEM WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI


LISOWSKI K., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie II

System wynagradzania nauczycieli W książce zaprezentowano poszczególne składniki systemu wynagradzania nauczycieli, a także – w oparciu o aktualne orzecznictwo sądowe oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru prawnego – wyjaśniono wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów prawnych regulujących tę kwestię. Autor omawia m.in. następujące zagadnienia: dodatki przysługujące ... >>>

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY PISM


SITNIEWSKI P., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie III

Dostęp do informacji publicznej Pytania i odpowiedzi Wzory pism Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących realizacji prawa do informacji publicznej – przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Poruszone tematy są odzwierciedleniem praktycznych problemów sygnalizowanych w trakcie licznych szkoleń prowadzonych przez autora oraz szeroko odnoszą się do orzecznictwa sądów... >>>

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KOMENTARZ PRAKTYCZNY DO NOWELIZACJI 2019


ZAGRODNIK J. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Kodeks postępowania karnego Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019 Publikacja stanowi praktyczny przewodnik w formie komentarza do najnowszej, obszernej nowelizacji procedury karnej, uchwalonej przez Sejm 19 lipca 2019 r. Nowela ta przewiduje m.in.: - odformalizowanie procedur; - ograniczenie procedury przesłuchania; - wyeliminowanie konieczności wymienienia na rozprawie lub odczytywania przez sąd wszystkich dokumentów; ... >>>

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH KOMENTARZ


DUMKIEWICZ M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Kodeks spółek handlowych Komentarz Komentarz stanowi zwięzłe omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych, osadzone w szerokim kontekście bogatego dorobku orzecznictwa wypracowanego przez prawie dwadzieścia lat obowiązywania kodeksu, oraz problemów, jakie przy jego stosowaniu wyłoniły się w praktyce funkcjonowania spółek handlowych. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany kodeksu sp... >>>

MIĘDZYNARODOWE PRAWO KARNE


HOFMAŃSKI P. KUCZYŃSKA H., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Międzynarodowe prawo karne Książka jest klasycznym podręcznikiem akademickim obejmującym problematykę międzynarodowego prawa karnego. Autorzy analizują zagadnienia międzynarodowego prawa karnego w ścisłym tego słowa znaczeniu, tzn. dotyczące kwestii rozgrywających się na szczeblu międzynarodowym. Wykład koncentruje się na: zbrodniach międzynarodowych podlegających jurysdykcji trybunałów międzynarodowych (ludobójstwo,... >>>

PEŁNOMOCNICTWO KOMENTARZ


BALWICKA-SZCZYRBA M. GLICZ M. SYLWESTRZAK A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Pełnomocnictwo Komentarz Publikacja stanowi pierwszy na rynku wydawniczym kompleksowy komentarz do instytucji pełnomocnictwa. Obejmuje nie tylko ogólne unormowania materialnoprawne, w tym dotyczące prokury, lecz również przepisy szczególne oraz uzupełniająco – z uwagi na wysoką doniosłość praktyczną i brak w tym przedmiocie szerszych opracowań doktrynalnych – przepisy o pełnomocnictwie pocztowym.... >>>

PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I PRAWO RZECZOWE KAZUSY


MRÓZ T. ZAJĄC A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie IV

Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy Publikacja zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego. Jest praktycznym podręcznikiem do ćwiczeń z umiejętności stosowania przepisów prawa.  Kazusy obejmują m.in. problematykę: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych i osó... >>>

PRAWO PRACY ZBIÓR PRZEPISÓW


wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie XXXI

Prawo pracy Zbiór przepisów Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: - 1 września 2019 r. – ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245) - 7 września 2019 r. – ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych... >>>

ZBIÓR CYWILNY PLUS 2020


wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie XVI

Zbiór cywilny PLUS 2020 Stan prawny na 1.01.2020 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS (wyd. 16) KODEKS CYWILNY - od 1 czerwca 2020 r. – ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495) - ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - od 7... >>>

ZBIÓR KARNY PLUS 2020


wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie XVI

Zbiór karny PLUS 2020 Stan prawny na 1.01.2020 r. KODEKS KARNY - od 6 września 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) - od 1 4 października 2019 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny (Dz.U. poz... >>>

książek: 1254, strona 2 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020