ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 6 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

MODELOWANIE I ANALIZA PROBLEMÓW DECYZYJNYCH PRZYDZIAŁU POJAZDÓW DO ZADAŃ W ZAGADNIENIACH TRANSPORTOWYCH


IZDEBSKI M., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Modelowanie i analiza problemów decyzyjnych przydziału pojazdów do zadań w zagadnieniach transportowych Praca dotyczy metodologii modelowania przydziału pojazdów do zadań w zagadnieniach transportowych z uwzględnieniem wyznaczania tras jazdy pojazdów, przy jednoczesnej minimalizacji liczby tych pojazdów oraz wskazaniu typów pojazdów realizujących zadania transportowe. Przedstawiona metodologia modelowania przydziału pojazdów do... >>>

MODELOWANIE I BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW I ELEMENTÓW OBIEKTÓW LOGISTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD SYMULACYJNYCH


KOSTRZEWSKI M., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Modelowanie i badanie wybranych procesów i elementów obiektów logistycznych z wykorzystaniem metod symulacyjnych Praktyczny i nowatorski charakter oraz zawartość merytoryczna monografii wykracza poza ramy dostępnych prac naukowych z obszaru zastosowania metod symulacyjnych w zagadnieniach modelowania procesów logistycznych zachodzących w magazynach wysokiego składowania. Opracowanie jest przeznaczone dla studentów, projektantów,... >>>

MODELOWANIE I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRIDAQ IMPLEMENTOWANYCH W UKŁADACH FPGA DLA EKSPERYMENTÓW FIZYKI WYSOKICH ENERGII


POŹNIAK K., wydawnictwo: WYD PW, 2019, wydanie I

Modelowanie i projektowanie systemów TRIDAQ implementowanych w układach FPGA dla eksperymentów fizyki wysokich energii W pracy przeprowadzono dyskusję nad obiektywnymi uwarunkowaniami związanymi z charakterem i wymaganiami eksperymentów fizyki wysokich energii, a także wynikającymi stąd konsekwencjami dotyczącymi wymagań funkcjonalnych stawianych pomiarowym systemom TRIDAQ. Omówiono ich podział strukturalny na systemy detektorowe i... >>>

MODELOWANIE KOMPUTEROWE W PRAKTYCE INŻYNIERSKIEJ STATYCZNY MODEL PROSTOKĄTNEJ PŁYTY TYPU SANDWICH


KARCZMARZYK S., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej Statyczny model prostokątnej płyty typu sandwich Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych i budowlanych uczelni politechnicznych. Opracowanie zawiera wykład teorii płyty sandwiczowej z laminowanymi warstwami zewnętrznymi i ortotropową warstwą środkową w ujęciu praktycznym. Celem tego ujęcia jest ułatwienie czytelnikowi – projektantowi konstrukcji ... >>>

MODELOWANIE PROCESÓW MAGAZYNOWYCH W ZASTOSOWANIU DO OCENY WYDAJNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRACY W MAGAZYNACH


KŁODAWSKI M., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Modelowanie procesów magazynowych w zastosowaniu do oceny wydajności i bezpieczeństwa pracy w magazynach W monografii przedstawiono modelowanie procesów magazynowych widziane z perspektywy oceny wydajności i bezpieczeństwa pracy. Pracę poprzedziła prezentacja wybranych aspektów modelowania procesów magazynowych. Sprecyzowano także szczegółowe cele modelowania procesów magazynowych i omówiono różnego rodzaju obiekty magazynowe i... >>>

NIEUSTALONE STANY BOCZNEGO ZNOSZENIA OGUMIENIA BADANIA EKSPERYMENTALNE I MODELOWE


LUTY W., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Nieustalone stany bocznego znoszenia ogumienia Badania eksperymentalne i modelowe Publikacja powstała na bazie badań eksperymentalnych Autora, uzupełnionych opisem analitycznym. W opracowaniu omówiono nieustalone stany bocznego znoszenia ogumienia oraz zagadnienia dotyczące modelowania współpracy koła ogumionego z podłożem w nieustalonym stanie bocznego znoszenia. Pracę wieńczy ocena wpływu nieustalonych stanów bocznego... >>>

NOWOCZESNE MIESZKANIE ZESZYT ARCHITEKTURA NR 15


TULKOWSKA-SŁYK K., wydawnictwo: WYD PW, 2019, wydanie I

Nowoczesne mieszkanie Zeszyt "Architektura" nr 15 Książka jest podsumowaniem analiz dotyczących nowoczesnego mieszkania, w ujęciu obejmującym poszukiwania rozwiązań bardziej funkcjonalnych, wydajnych i przyjaznych dla człowieka. Studium dotyczy innowacji przestrzennych i technicznych, w skali budynku, osiedla, szerszego otoczenia urbanistycznego i społecznego. Wola podjęcia badań w tym zakresie wynikała z dwóch przesłanek... >>>

OBLICZENIA OŚWIETLENIA


ŻAGAN W., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Obliczenia oświetlenia Autor – dostrzegając niedostatki, nadmierne uproszczenia i zagrożenia w kształceniu przyszłych adeptów techniki świetlnej – proponuje alternatywę poznawania i opanowywania wiedzy z zakresu techniki świetlnej w oparciu o trening rachunkowy. W podręczniku, opierając się na podstawowych zależnościach, definicjach i wzorach, pokazano (głównie poprzez przykłady obliczeniowe) jak można je wykorzystać i ... >>>

OBLICZENIA W INŻYNIERII BIOREAKTORÓW


BAŁDYGA J. HENCZKA M. PODGÓRSKA W., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie III

Obliczenia w inżynierii bioreaktorów W skrypcie zaprezentowano metody obliczania bioreaktorów. Przyjęty sposób opisu wykorzystuje metody inżynierii chemicznej do opisu procesów biologicznych. Materiał zawarty w skrypcie obejmuje: bilanse masowe i energetyczne bioreaktorów, obliczanie bioreaktorów idealnych i nieidealnych, wymianę masy i mieszanie w bioreaktorach, powiększanie skali bioreaktorów, dynamikę bioreaktorów i opis kultur... >>>

OBRÓBKA SKRAWANIEM PODSTAWY DYNAMIKA DIAGNOSTYKA


JEMIELNIAK K., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Obróbka skrawaniem Podstawy, dynamika, diagnostyka W podręczniku omówiono podstawowe zagadnienia związane z obróbką skrawaniem, takie jak: geometria ostrza, proces tworzenia się wióra, siły skrawania, zjawiska cieplne w strefie skrawania i skrawalność metali. Wiele uwagi poświęcono w nim materiałom narzędziowym, uwzględniając także te najbardziej nowoczesne, stosunkowo mało jeszcze rozpowszechnione. Oddzielny rozdział dotyczy drgań... >>>

książek: 1254, strona 6 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019