ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 7 z 126
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

NISKOWĘGLOWY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE A PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


KISTOWSKI M. WIŚNIEWSKI P., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Niskowęglowy rozwój obszarów wiejskich w Polsce a plany gospodarki niskoemisyjnej Książka stanowi pierwsze tak szerokie ujęcie zagadnień dotyczących lokalnego planowania gospodarki niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i związanej z nimi działalności rolniczej. Zawiera obszerną charakterystykę i ocenę 48 wybranych planów gospodarki niskoemisyjnej, stanowiących stosunkowo nowe narzędzie planowania... >>>

PARS IN TOTO MNIEJSZOŚCI W CIĄGU DZIEJÓW


RÓŻAŃSKI P. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Pars in toto: mniejszości w ciągu dziejów. Studia Historica Gedanensia. Tom VIII Podobnie jak to miało miejsce przy dotychczasowych wydaniach, także w niniejszym redakcja nie ogranicza ram geograficznych i czasowych dla naukowych dociekań. Dlatego zakres zainteresowań badawczych autorów ósmego tomu rocznika sięga od Afryki przez Europę po Amerykę Północną oraz od XVII w. po Chrystusie po nasze stulecie. W rezultacie teksty, które... >>>

KINO W MIEŚCIE MIASTO W KINIE PETERSBURSKA TWÓRCZOŚĆ FILMOWA W CZASIE TRANSFORMACJI


GUSTIN M., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Kino w mieście Miasto w kinie Petersburska twórczość filmowa w czasie transformacji Książka ta przedstawia fenomen kinematografii petersburskiej w okresie pierestrojki i postpierestrojki Osadzony jest on w kontekście historycznym oraz tzw „tekstu petersburskiego”, czyli literatury związanej z miastem Opisane są również: rozwój Lenfilmu, przekształcenia związane z transformacja ustrojową, a także kształtowanie się... >>>

O PRZEKŁADANIU HOMERA


ARNOLD M., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

O przekładaniu Homera Matthew Arnold to angielski myśliciel, którego poglądy, nierzadko kontrowersyjne, trudno jest ignorować komukolwiek, kto zajmuje się zagadnieniami szeroko pojmowanej kultury, krytyki społecznej, literackiej, myśli religijnej oraz refleksji nad przekładem. Tej ostatniej są poświęcone teksty zawarte w niniejszym tomie: „O przekładaniu Homera” (1861) oraz „O przekładaniu Homera. Ostatnie słowa&... >>>

PRAWNE PROBLEMY ROZPRASZANIA I KONCENTRACJI ZABUDOWY


BĄKOWSKI T. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy Zjawiska rozpraszania zabudowy, w szczególności tego niekontrolowanego, określanego również mianem „rozlewania”, oraz jej koncentracji, zwłaszcza tej nadmiernej, są przedmiotem dyskusji i studiów wielu dyscyplin, w tym: urbanistyki, architektury, ekonomii czy geografii. Świadczy to między innymi o tym, że wnikliwe badanie tych zjawisk wymaga podejścia interdyscyplinarnego... >>>

POLSKIE PAMIĘTNIKI TEATRALNE


KRĘGLEWSKA K., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Polskie pamiętniki teatralne Teoria – historia – teksty Praca Katarzyny Kręglewskiej wypełnia pole mało przez teatrologów zbadane, choć wszyscy się do niego odwołują. Z punktu widzenia historyka teatru książka będzie cenną pozycją nie tylko we współczesnych badaniach historyczno-teatralnych, lecz także pewną interesującą propozycją metodologiczną w zakresie badań nad zjawiskiem zwanym literaturą aktorską. Jest to również... >>>

DEBATA HART-FULLER I JEJ ZNACZENIE DLA FILOZOFII PRAWA


SNARSKI T., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Debata Hart-Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa W książce Autor omówił debatę uznawaną za najważniejszą w filozofii prawa XX wieku oraz prześledził jej współczesną recepcję w naukach prawnych. Pokazał m.in., w jaki sposób treści poruszone podczas debaty Hart – Fuller, tradycyjnie identyfikowanej ze sporem o relacje prawa i moralności, oddziałują na rozważania istotnych aktualnie zagadnień badawczych, takich jak np.... >>>

LABOUR LAW AND SOCIAL RIGHTS IN EUROPE THE JURISPRUDENCE OF INTERNATIONAL COURTS SELECTED JUDGEMENTS


ŁAGA M. BELLOMO S. GUNDT N. BOTO J.M.M. EDITORS, wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Labour Law and Social Rights in Europe The Jurisprudence of International Courts Selected Judgements This book is the fruit of a meeting of the ELLYS, which was held in Santiago de Compostela (Spain) on 4–5 June 2015. The main scholarly part of the meeting comprised papers addressing ten different international court judgments. What was unique was that each judgment was commented on by two participants from different... >>>

OGRÓD SZTUK MASKA


JARMUŁOWICZ M. KRĘGLEWSKA K. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Ogród Sztuk Maska Fenomen maski, nacechowany niezwykłym bogactwem znaczeń, funkcji i form kulturowych, wpisuje się w wielogłosowy dyskurs różnych nauk i metodologii. Projekt „Ogród Sztuk. Maska”, zorganizowany w 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, osadził taką polifoniczną refleksję badawczą nad maską w trzech kontekstach problemowych: rytuału, teatru i literatury. W trzech częściach książki ... >>>

BIBLIA W DRAMACIE


JAKIEL E. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2018, wydanie I

Biblia w dramacie Książka jest kolejną publikacją, stanowiącą owoc prowadzonych w gdańskim ośrodku polonistycznym (UG) prac badawczych nad obecnością Biblii w polskiej kulturze. Prace w niej zamieszczone skupiają się na dramacie polskim, w którym czytelny jest dialog z dziedzictwem biblijnym. „Biblia w dramacie” powinna się stać jedną z podstawowych lektur humanisty (polonisty, teatrologa, biblisty i teologa), któremu ... >>>

książek: 1254, strona 7 z 126
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019