ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 7 z 126
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

OBSZARY PROBLEMOWE ROLNICTWA W POLSCE WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI SCALEŃ GRUNTÓW


SOBOLEWSKA-MIKULSKA K. WÓJCIK-LEŃ J., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Obszary problemowe rolnictwa w Polsce Wybrane aspekty realizacji scaleń gruntów Szansą rozwoju obszarów wiejskich jest wzrost zainteresowania nimi jako miejscem zamieszkania i odpoczynku. Rozwiązania projektu scalenia gruntów powinny stwarzać warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej. Rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich może przyspieszać korzystne przemiany strukturalne. Nowe, atrakcyjne miejsca pracy... >>>

OCENA FUNKCJONOWANIA TERMINALI INTERMODALNYCH W ASPEKCIE REALIZOWANYCH PROCESÓW TRANSPORTOWO-PRZEŁADUNKOWYCH


JACHIMOWSKI R., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Ocena funkcjonowania terminali intermodalnych w aspekcie realizowanych procesów transportowo-przeładunkowych Celem monografi i jest przedstawienie metodyki modelowania procesów transportowo-przeładunkowych realizowanych w terminalach intermodalnych w zastosowaniu do oceny realizacji zadań związanych z obsługą jednostek intermodalnych z punktu widzenia czasu i kosztów. Na opracowaną metodykę składa się opracowanie modelu... >>>

ODKSZTAŁCALNOŚĆ GRUNTÓW I OSIADANIE FUNDAMENTÓW


DĄBSKA A. PISARCZYK S., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Odkształcalność gruntów i osiadanie fundamentów Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem z zakresu mechaniki gruntów i fundamentowania, zawierającym opisy przyczyn i skutków odkształcalności gruntów. Potrzeba jego wydania wynika z wprowadzenia w Polsce nowych norm dotyczących zasad badania i klasyfikacji gruntów oraz obliczania osiadania fundamentów bezpośrednich i posadowionych na palach, stosowanych w różnych obiektach... >>>

OPIS RUCHU UKŁADU MECHANICZNEGO Z WIĘZAMI JEDNOSTRONNYMI


GRZESIKIEWICZ W. ZBICIAK A., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Opis ruchu układu mechanicznego z więzami jednostronnymi Przedmiotem opracowania jest sformułowanie opisu ruchu układu mechanicznego z ograniczeniami jednostronnymi, wyznaczającymi dopuszczalny obszar w przestrzeni konfiguracji układu. Tego rodzaju zagadnienie służy do analizy ruchu i obciążeń powstających w maszynach i konstrukcjach inżynierskich, w których znajdują się ograniczniki przemieszczeń. Uwagę skupiono głównie na... >>>

PODSTAWY ANALIZ WIELOKRYTERIALNYCH W SYSTEMACH INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ


MALCZEWSKI J. JAROSZEWICZ J., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Podstawy analiz wielokryterialnych w systemach informacji geograficznej W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące metod i narzędzi służących wspomaganiu podejmowania decyzji przestrzennych, na podstawie dotychczasowych osiągnięć w zakresie GIS-AW, kierując się przy tym potrzebami praktyki. Podręcznik dedykowany jest studentom kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna (i kierunków pokrewnych). Przybliża podstawową wiedzę z... >>>

PODSTAWY DYNAMIKI ATMOSFERY


ŁOBOCKI L., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Podstawy dynamiki atmosfery Materiał podręcznika ograniczono do wyjaśnienia podstawowych pojęć i teorii oraz zapoznania Czytelnika z najważniejszymi technikami analizy, stosowanymi w obszarze geofizycznej dynamiki płynów, meteorologii dynamicznej i numerycznego modelowania procesów atmosferycznych. Informacje te powinny być wystarczające do podejmowania dalszych studiów osobom specjalizującym się w tym zakresie. Mając na uwadze szersze... >>>

PODSTAWY GEOTECHNIKI ZADANIA WEDŁUG EUROKODU 7


DĄBSKA A. GOŁĘBIEWSKA A., wydawnictwo: WYD PW, 2019, wydanie I

Podstawy geotechniki Zadania według Eurokodu 7 Wprowadzenie w Polsce nowych norm w dziedzinie geotechniki – Eurokodu 7 oraz norm PN-EN ISO – wpłynęło na konieczność opracowania nowego skryptu obejmującego klasyfikację gruntów oraz obliczenia nośności i osiadań konstrukcji obiektów budowlanych. Przykłady zadań dotyczące klasyfikacji gruntów i ich charakterystyk, przedstawione w pierwszej części skryptu, opracowane zostały... >>>

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN ZBIÓR ZADAŃ ELEMENTY PODATNE SPRZĘGŁA I HAMULCE PRZEKŁADNIE ZĘBATE


SZOPA T., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań. Elementy podatne. Sprzęgła i hamulce. Przekładnie zębate Celem autora prezentowanego zbioru zadań jest wskazanie studentom możliwości zastosowania w praktyce zasad i procedur prowadzenia podstawowych obliczeń inżynerskich wspomagających projektowanie urządzeń mechanicznych oraz typowych modeli obliczeniowych, charakterystycznych dla wybranych zespołów mechanicznych i ich elementów. ... >>>

HIPERSPRĘŻYSTOPLASTYCZNOŚĆ


JEMIOŁO S. GAJEWSKI M., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie II

Hipersprężystoplastyczność I WSTĘP 1. Zakres tematyczny monografii  9 2. Uwagi bibliograficzne . 10 II O TEORII SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNOŚCI MAŁYCH ODKSZTAŁCEŃ 1. Podstawowe założenia teorii sprężysto-plastyczności  15 2. Sprężystość  21 2.1. Ogólna struktura relacji konstytutywnych sprężystości . 21 2.2. Izotropia . 24 2.3. Uwagi o implementacji związków sprężystości w programie ABAQUS  25 3. Izotropowy związek... >>>

HIPERSPRĘŻYSTOŚĆ I JEJ MODYFIKACJE ZARYS TEORII PSEUDO-HIPERSPRĘŻYSTOŚĆ I QUASI LINIOWA LEPKO-SPRĘŻYSTOŚĆ


JEMIOŁO S. SUCHOCKI C., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Hipersprężystość i jej modyfikacje Zarys teorii, pseudo-hipersprężystość i quasi liniowa lepko-sprężystość Rozdział I Podstawowe zależności mechaniki ośrodków ciągłych i hipersprężystości.9 Stanisław JEMIOŁO Rozdział II Energia sprężystości 33 Stanisław JEMIOŁO Rozdział III Tensory struktury i relacje konstytutywne hipersprężystych materiałów ortotropowych, poprzecznie izotropowych i izotropowych .51 Stanisław JEMIOŁO Rozdział... >>>

książek: 1254, strona 7 z 126
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019