ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 8 z 126
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

ILOŚCIOWE METODY ANALIZY INCYDENTÓW W RUCHU LOTNICZYM


J. SKORUPSKI, wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Ilościowe metody analizy incydentów w ruchu lotniczym Myślą przewodnią monografii było przedstawienie współczesnych metod ilościowej analizy zdarzeń w transporcie lotniczym. Zaliczają się do nich zarówno metody klasyczne, które po dostosowaniu do stanu obecnej wiedzy są cały czas z powodzeniem stosowane, jak i metody całkiem nowe, w tym kilka autorskich opracowanych w ramach badań autora. W części wstępnej: scharakteryzowano system... >>>

INFORMACJA PASAŻERSKA NA KOLEI


POLIŃSKI J., wydawnictwo: WYD PW, 2016, wydanie I

Informacja pasażerska na kolei Celem opracowania jest przybliżenie Czytelnikowi obecnie stosowanych na kolei sposobów informowania podróżnych oraz zasad tworzenia informacji dostępnej dla wszystkich grup podróżnych. O ile w przeszłości podróżny miał dostęp do stosunkowo niewielkiej informacji związanej z podróżą, o tyle obecnie ma do dyspozycji wiele źródeł wiedzy, przekazywanej za pośrednictwem różnych środków przekazu, nie... >>>

INFORMACYJNE ŚRODOWISKO REKONSTRUKCJI PRZEDLOKACYJNA STRUKTURA OSADNICZA W PUŁTUSKU W XIII-XIV WIEKU


SŁYK J. WRONA S. RED., wydawnictwo: WYD PW, 2015, wydanie I

Informacyjne środowisko rekonstrukcji Przedlokacyjna struktura osadnicza w Pułtusku w XIII-XIV wieku Opracowanie dokumentuje badania naukowe w dziedzinie archeologii i historii architektury, które zostały wsparte programami służącymi do wspomagania projektowania. Do weryfikacji użyteczności narzędzi wspomagających projektowanie parametryczne wytypowano średniowieczną drewnianą osadę, odkrytą podczas badań archeologicznych... >>>

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SZYNOWEGO


TOWPIK K., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Infrastruktura transportu szynowego Skrypt obejmuje informacje o historycznym rozwoju transportu kolejowego na świecie i w Polsce. Scharakteryzowano w niej międzynarodowe uwarunkowania tego rozwoju na tle polityki transportowej Unii Europejskiej oraz wymagania związane z kompatybilnością i interoperacyjnością kolei na tle rozwoju kolei dużych prędkości. Opisano liniową i punktową infrastrukturę transportu kolejowego, w tym... >>>

INNOWACJE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UJĘCIE MEZO I MIKRO


WISZNIEWSKI W. GŁODZIŃSKI E. MARCINIAK S. RED, wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Innowacje w działalności gospodarczej Ujęcie mezo i mikro Celami opracowania jest, obok prezentacji wyników badań przeprowadzonych w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, wytyczenie ich dalszych kierunków na najbliższe lata. Wymagało to określenia istotnych obszarów wpływających na tworzenie innowacji w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą ? organizacjach podejmujących aktywność... >>>

INSTALACJE I SYSTEMY W INTELIGENTNYCH BUDYNKACH LABORATORIUM


PAROL M. ROKICKI Ł., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Instalacje i systemy w inteligentnych budynkach Laboratorium Skrypt jest zbiorem ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących projektowania instalacji inteligentnych w systemach KNX oraz LonMaker. Jest on podzielony na dwie części. W pierwszej przedstawiono podstawowe informacje na temat wspomnianych systemów, zaś w drugiej zamieszczono ćwiczenia laboratoryjne poświęcone projektowaniu instalacji w wymienionych systemach. Skrypt jest... >>>

IZOTROPOWE MODELE KONSTYTUTYWNE HIPERSPRĘŻYSTOŚCI WYZNACZANIE PARAMETRÓW MATERIAŁOWYCH I IMPLEMENTACJA NUMERYCZNA


JEMIOŁO S. FRANUS A.Ł., wydawnictwo: WYD PW, 2018, wydanie I

Izotropowe modele konstytutywne hipersprężystości Wyznaczanie parametrów materiałowych i implementacja numeryczna Rozdział I Podstawowe zależności teorii hipersprężystości.9 Stanisław JEMIOŁO Rozdział II Relacje konstytutywne izotropowych nieściśliwych materiałów hipersprężystych.31 Stanisław JEMIOŁO Rozdział III Model Ogdena i jego modyfikacje–wyznaczenie parametrów materiałowych..49 Stanisław JEMIOŁO Rozdział IV ... >>>

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY METALOWE CERAMICZNE I KOMPOZYTOWE


KACZOROWSKI M. KRZYŃSKA A., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie II

Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe Skrypt jest podzielony na cztery części. W pierwszej omówiono podstawowe właściwości materiałów, a w szczególności wiązania między atomami. W dalszej części podano podstawowe własności mechaniczne i użytkowe materiałów oraz sposoby umacniania materiałów plastycznych. Przedstawiono grupę materiałów sprężysto-plastycznych, a więc metale i ich stopy, w tym stopy żelaza i metali... >>>

LABORATORIUM APARATÓW ELEKTRYCZNYCH


CHMIELAK W. DASZCZYŃSKI T. POCHANKE Z., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Laboratorium aparatów elektrycznych Laboratorium ma na celu konfrontację zdobytej wiedzy z doświadczeniem podstawowych i złożonych zjawisk fizycznych związanych z pracą aparatury rozdzielczej wysokiego napięcia. Uczestnicy zapoznają się z fizycznymi aparatami elektrycznymi i typowymi zagadnieniami związanymi z ich pracą. Omówione ćwiczenia dają studentom okazję doświadczenia, lub przynajmniej obserwacji, takich zjawisk jak:... >>>

LABORATORIUM APARATURY PROCESOWEJ


GRADOŃ L. RED., wydawnictwo: WYD PW, 2017, wydanie I

Laboratorium aparatury procesowej Skrypt zawiera instrukcje wykonania 18 ćwiczeń laboratoryjnych, obejmujących podstawowe procesy i aparaturę przemysłowych systemów technologicznych. Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z przebiegiem wybranych procesów separacji składników, kontaktu fazowego oraz wymiany ciepła i masy, a także z konstrukcją aparatury i technikami pomiarowymi. Omówienie każdego ćwiczenia zawiera krótkie... >>>

książek: 1254, strona 8 z 126
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019