ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY I FUNKCJA PUBLICZNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM


KANTY T.

wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 45.35 Twoja cena  43,08 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Funkcjonariusz publiczny i funkcja publiczna w polskim prawie karnym


Książka porusza tematykę definicji pojęć zawartych w art. 115 § 13 i 19 k.k. - funkcjonariusz publiczny oraz osoba pełniąca funkcję publiczną. Autor porusza również problematykę ochrony prawnej tych kategorii osób.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Ogólna charakterystyka pojęć "funkcjonariusza publicznego" i "osoby pełniącej funkcję publiczną" w prawie polskim
1. Zagadnienie pojęcia "publiczny" w systemie prawa
2. Pojęcia w prawie administracyjnym i cywilnym
3. Kodeks karny z 1932 r.
4. Okres powojenny i kodeks karny z 1969 r.
5. Cztery płaszczyzny spraw publicznych

Rozdział II
Zakres podmiotowy pojęcia "funkcjonariusz publiczny" w prawie karnym
1. Uwagi wstępne
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
3. Posłowie, senatorowie, radni, europosłowie
3.1. Posłowie i senatorowie
3.2. Radni
3.2.1. Radni gmin, miejscy, powiatów, wojewódzcy
3.2.2. Radni jednostek pomocniczych
3.2.3. Osoby wykonujące władzę w zastępstwie rad i sejmików wojewódzkich
3.3. Posłowie do Parlamentu Europejskiego
4. Osoby związane z wymiarem sprawiedliwości
4.1. Sędziowie
4.1.1. Sędziowie sądów powszechnych
4.1.2. Sędziowie sądów wojskowych
4.1.3. Sędziowie sądów administracyjnych
4.1.4. Sędziowie Sądu Najwyższego
4.1.5. Sędziowie sądów wyjątkowych
4.1.6. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego
4.1.7. Sędziowie Trybunału Stanu
4.1.8. Osoby orzekające w kolegiach ds. wykroczeń
4.1.9. Asesorzy sądowi sądów powszechnych
4.1.10. Asesorzy sądowi sądów administracyjnych
4.1.11. Referendarze sądowi
4.1.12. Asystenci sądowi
4.2. Ławnicy
4.2.1. Ławnicy sądów powszechnych
4.2.2. Ławnicy wojskowi
4.3. Prokuratorzy
4.3.1. Prokuratorzy prokuratury powszechnej
4.3.2. Prokuratorzy IPN
4.3.3. Asesorzy i asystenci prokuratorscy
4.4. Finansowe organy postępowań przygotowawczych
4.5. Notariusze
4.6. Komornicy
4.7. Kuratorzy sądowi
4.7.1. Kuratorzy zawodowi
4.7.2. Kuratorzy społeczni
4.8. Syndycy, nadzorcy sądowi i zarządcy
4.9. Organy dyscyplinarne
5. Administracja publiczna
5.1. Pracownicy administracji rządowej
5.2. Pracownicy organów państwowych
5.3. Pracownicy organów samorządu terytorialnego
5.4. Osoba uprawniona do wydawania decyzji administracyjnych
6. Administracja kontrolna
7. Instytucje państwowe
8. Organy ochrony bezpieczeństwa publicznego
8.1. Funkcjonariusze organów powołanych do ochrony bezpieczeństwa publicznego
8.2. Funkcjonariusze Służby Więziennej
9. Służba wojskowa
10. Pracownicy międzynarodowych trybunałów karnych

Rozdział III
Pojęcie "osób pełniących funkcje publiczne"
1. Ogólna charakterystyka pojęcia "funkcji publicznej"
2. Funkcjonariusz publiczny
3. Organy samorządu
3.1. Członkowie organów samorządu terytorialnego
3.2. Członkowie organów samorządu zawodowego
3.3. Członkowie organów samorządu gospodarczego
3.4. Członkowie organów innego rodzaju samorządu
4. Jednostki dysponujące środkami publicznymi
5. Działalność publiczna

Rozdział IV
Zadania pojęć "funkcjonariusza publicznego" i "osoby pełniącej funkcję publiczną"
1. Uwagi wstępne
2. Prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządowych
3. Wolność od bezprawnego zachowania funkcjonariuszy
4. Ochrona życia i zdrowia
5. Ochrona czci i nietykalności osobistej
6. Ochrona informacji
7. Ochrona wiarygodności dokumentów
8. Ochrona "jak funkcjonariusz publiczny"
9. Przedawnienie ścigania i wykonania kary w stosunku do funkcjonariuszy publicznych

Podsumowanie

Bibliografia
Publikacje
Orzecznictwo


268 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020