ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 55.10 52,35   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PODATKI 2020


wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 55.10 Twoja cena  52,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podatki 2020

Podatki 2020 to zbiór najważniejszych przepisów podatkowych zawierający najnowsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę.

 W publikacji znajdziesz teksty ustaw:

  • o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • o podatku od towarów i usług,
  • Ordynacji podatkowej.

Wszystkie akty prawne zostały przygotowane ze stanem prawnym na 1 stycznia 2020 r.

Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387) 3
Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 3
Rozdział 2. Źródła przychodów 9
Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe 16
Rozdział 4. Koszty uzyskania przychodów 28
Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu 44
Rozdział 4b. Ceny transferowe 46
Rozdział 5. Szczególne zasady ustalania dochodu 50
Rozdział 5a. Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 55
Rozdział 6. Podstawa obliczenia i wysokość podatku 56
Rozdział 6a. Danina solidarnościowa 75
Rozdział 7. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników 75
Rozdział 7b. Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności 86
Rozdział 8. Zeznania podatkowe 87
Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących 90
Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe 90
Załącznik nr 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych 93
Załącznik nr 2. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego 95
Załącznik nr 3. Lista podmiotów, do których zastosowanie mają art. 23 ust. 1 pkt 38c i art. 24 ust. 8a i 8b ustawy 96
Załącznik nr 4. Wykaz usług o niskiej wartości dodanej 97

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865) 99
Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 99
Rozdział 1a. Ceny transferowe 107
Rozdział 2. Przychody 112
Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodów 117
Rozdział 4. Zwolnienia przedmiotowe 138
Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu 143
Rozdział 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku 144
Rozdział 5a. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków 157
Rozdział 6. Pobór podatku 159
Rozdział 6a. Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności 167
Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących 168
Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe 168
Załącznik nr 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych 170
Załącznik nr 2. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych 172
Załącznik nr 3. Lista podmiotów, do których zastosowanie mają art. 12 ust. 11 i 16, art. 15 ust. 8, art. 16 ust. 9 oraz art. 25a ust. 2 ustawy 172
Załącznik nr 4. Lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. 14 i art. 22 ust. 6 ustawy 174
Załącznik nr 5. Lista podmiotów, do których mają zastosowanie art. 21 ust. 8 ustawy 175
Załącznik nr 6. Wykaz usług o niskiej wartości dodanej 176

Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) 177
Dział I. Przepisy ogólne 177
Dział II. Zakres opodatkowania 180
Dział III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi 185
Dział IV. Obowiązek podatkowy 187
Dział V. Miejsce świadczenia 189
Dział VI. Podstawa opodatkowania 193
Dział VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów 195
Dział VIII. Wysokość opodatkowania 199
Dział IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe 217
Dział X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku 227
Dział Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach 234
Dział XI. Dokumentacja 234
Dział XII. Procedury szczególne 246
Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przepisy przejściowe i końcowe 256
Załącznik nr 3. Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% 262
Załącznik nr 6. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3% 264
Załącznik nr 7. Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy 266
Załącznik nr 8. Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy 266
Załącznik nr 10. Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% 266
Załącznik nr 12. Lista towarów, do których nie mają zastosowania. Zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy 267
Załącznik nr 15. Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy 268

Ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900) 271
Dział I. Przepisy ogólne 271
Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość 273
Dział IIB. Współdziałanie 280
Dział III. Zobowiązania podatkowe 282
Dział IIIA. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania 313
Dział IIIB. Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych 320
Dział IV. Postępowanie podatkowe 328
Dział V. Czynności sprawdzające 348
Dział VI. Kontrola podatkowa 349
Dział VII. Tajemnica skarbowa 353
Dział VIII. Przepisy karne 358
Dział VIIIA. Zaświadczenia 358
Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 360

364 stron, Format: 21.0x30.0cm, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020