ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 47.25 44,89   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

STOSOWANIE ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO W PROCESIE KARNYM


PRUSEK M.

wydawnictwo: ELIPSA , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 47.25 Twoja cena  44,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w procesie karnym


Przedmiotem pracy jest analiza roli, jaką spełniają ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, ustawy resortowe oraz przepisy k.p.k. w realizacji konstytucyjnego wymogu ustawowej regulacji ograniczenia praw człowieka w procesie karnym.

Konieczne staje się zbadanie wzajemnych zależności istniejących między normami wskazanych wyżej aktów prawnych oraz ewentualne zasygnalizowanie obszarów wymagających dalszej działalności legislacyjnej ustawodawcy. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań pozwolą na realizację celu pracy w postaci odtworzenia modelu stosowania środków przymusu bezpośredniego w procesie karnym, przy jednoczesnej ocenie regulacji tworzących ten model przez pryzmat jasności, poprawności i kompletności.

Metodologia pracy oparta została zasadniczo na metodzie dogmatyczno-prawnej, teoretyczno-prawnej, funkcjonalnej, historyczno-prawnej oraz fragmentarycznie na metodzie prawnoporównawczej. Zastosowanie znalazła zarówno metoda indukcyjna, jak i dedukcyjna.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Środki przymusu bezpośredniego - zagadnienia ogólne
1.1. Środki przymusu bezpośredniego w ujęciu historycznym
1.1.1. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w średniowiecznej Polsce
1.1.2. Przymus bezpośredni w świetle prawodawstwa Rzeczpospolitej szlacheckiej
1.1.3. Regulacje prawne z okresu II Rzeczpospolitej
1.1.4. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w Polsce po 1945 r.
1.2. Pojęcie i funkcje środków przymusu bezpośredniego

Rozdział II
Konstytucyjne i międzynarodowe podstawy stosowania przymusu bezpośredniego
2.1. Środki przymusu bezpośredniego jako ograniczenie praw człowieka
2.1.1. Uwagi ogólne
2.1.2. Godność
2.1.3. Wolność osobista, nietykalność osobista oraz bezpieczeństwo osobiste
2.1.4. Wolność od tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania
2.1.5. Prawo do życia
2.1.6. Wolność przemieszczania się
2.1.7. Prawo do prywatności
2.1.8. Nienaruszalność mieszkania
2.1.9. Prawo własności
2.1.10. Wnioski
2.2. Reguły stanowienia i stosowania środków przymusu bezpośredniego
2.2.1. Elementy klauzuli limitacyjnej z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP
2.2.1.1. Wymóg ustawowej regulacji
2.2.1.2. Przesłanki materialne
2.2.1.3. Proporcjonalność sensu largo
2.2.1.4. Zakaz naruszania istoty praw i wolności
2.2.2. Zasada proporcjonalności a klauzula demokratycznego państwa prawnego
2.2.3. Wnioski

Rozdział III
Pozakodeksowa regulacja przymusu bezpośredniego
3.1. Systematyka pozakodeksowych przepisów normujących środki przymusu bezpośredniego
3.2. Podmioty uprawnione do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego
3.3. Katalog i sposób zastosowania środków przymusu bezpośredniego
3.4. Sytuacje uzasadniające zastosowanie przymusu bezpośredniego
3.5. Zasady i procedura stosowania środków przymusu bezpośredniego
3.6. Dokumentowanie zastosowania środków przymusu bezpośredniego oraz zabezpieczenie dowodów
3.7. Wnioski

Rozdział IV
Środki przymusu bezpośredniego w systemie prawa karnego procesowego - zagadnienia węzłowe
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Reguły wykładni przepisów procesowych
4.3. Środki przymusu bezpośredniego na tle poszczególnych zasad i celów procesu karnego
4.3.1. Zasada domniemania niewinności
4.3.2. Zasada prawa do obrony
4.3.3. Zasada szybkości postępowania
4.3.4. Zasada rzetelnego procesu
4.3.5. Zasada prawdy
4.3.6. Zasada legalizmu
4.3.7. Wnioski

Rozdział V
Model stosowania środków przymusu bezpośredniego w procesie karnym
5.1. Zakres ustawowej regulacji stosowania przymusu bezpośredniego w przepisach k.p.k.
5.2. Wymuszenie obowiązku poddania się badaniom przez oskarżonego i osobę podejrzaną
5.3. Wymuszenie obowiązku poddania się badaniom przez pokrzywdzonego
5.4. Wymuszenie obowiązku poddania się badaniom eliminacyjnym
5.5. Czynności zatrzymania rzeczy i przeszukania
5.6. Zatrzymanie osoby
5.6.1. Ujęcie obywatelskie
5.6.2. Zatrzymanie właściwe
5.6.3. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie
5.7. Problem zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w ramach wykonania pozostałych czynności procesowych
5.8. Dokumentowanie zastosowania przymusu bezpośredniego w toku czynności procesowych

Rozdział VI
Kontrola stosowania środków przymusu bezpośredniego
6.1. Konstytucyjne i międzynarodowe aspekty kontroli
6.2. Kontrola stosowania przymusu bezpośredniego na poziomie ustawowym
6.2.1. Pozakodeksowe podstawy kontroli z urzędu
6.2.2. Kontrola z urzędu w przepisach k.p.k.
6.2.3. Pozakodeksowe podstawy kontroli na wniosek
6.2.4. Kontrola na wniosek w przepisach k.p.k.

Rozdział VII
Konsekwencje naruszenia przepisów w przedmiocie stosowania środków przymusu bezpośredniego w procesie karnym
7.1. Konsekwencje procesowe w postępowaniu karnym
7.2. Konsekwencje karnoprawne, dyscyplinarne oraz cywilnoprawne
7.3. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia

352 strony, B5, oprawa miękka, 

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021