ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

CZYNNIK SPOŁECZNY W POLSKIM SYSTEMIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI


KACZMARCZYK M.

wydawnictwo: ELIPSA , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 42.50 Twoja cena  40,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Czynnik społeczny w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości


Instytucja udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości stanowi ważny element europejskiego dziedzictwa ustrojowego konstytucjonalizmu. Uczestnictwo obywateli w sądzeniu jest jednym z filarów demokracji, gdyż gwarantuje suwerenowi realny i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organów władzy sądowniczej, w tym na realizację przez tę władzę jej najważniejszej funkcji – rozstrzygania sporów o prawo.

Monografia jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pracą naukową, która ujmuje instytucję ławnika całościowo, analizując zarówno instytucję ławnika sądów powszechnych, jak i sądów wojskowych, izb morskich oraz Sądu Najwyższego, do którego czynnik społeczny „wprowadzono” w 2017 roku. Cele niniejszej monografii są wieloaspektowe i wpisują się w deskryptywną, eksplanacyjną oraz instrumentalną funkcję nauk społecznych. Praca służy opisaniu instytucji udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, zarówno w aspekcie historycznym (kształtowanie się tej in­stytucji w różnych jej odmianach i wariantach od czasów starożytnych po współczesność), jak i teraźniejszym (kształt instytucji ławnika w obecnym modelu ustrojowym polskiego wymiaru sprawiedliwości). Autor podejmie nadto próbę opisania źródeł (podstaw) aksjonormatywnych i doktrynalnych przedmiotowej instytucji, jak również wyjaśnienia jej roli w demokratycznym społeczeństwie i państwie, tak w perspektywie praktyki wymiaru sprawiedliwości, jak i szerzej – w wymiarze politycznym i ogólnospołecznym. Szczegółowa analiza tradycji, podstaw prawnych i pragmatyki funkcjonowania instytucji ławnika umożliwiła opisanie oraz wyjaśnienie procesów i zjawisk związanych z istnieniem i rozwojem tej instytucji w ogólnym kontekście społeczno-politycznym, z wykorzystaniem kategorii prawoznawczych, politologicznych, filozoficznych, historycznych i socjologicznych. Monografia zawiera także opis oryginalnej, autorskiej koncepcji funkcji ławnika, z uwzględnieniem jego ról procesowych i społecznych. Ponadto autor we wnioskach de lege ferenda wysuwa uzasadnione ustaleniami badawczymi propozycje zmian w prawie w zakresie wzmocnienia statusu ustrojowego ławnika i zagwarantowania mu niezawisłości, która miałaby charakter realny, a nie wyłącznie deklaratywny.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości w perspektywie historycznej
1.1. Sądy ludowe w starożytności
1.2. Udział czynnika społecznego w sądownictwie europejskim od czasów średniowiecznych po współczesność
1.3. Polskie tradycje sądownictwa z udziałem ludu
1.4. Dyskusje na temat udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości w doktrynie i publicystyce polskiej u zarania tej instytucji

Rozdział II
Znaczenie udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym
2.1. Filozoficzne i doktrynalne podstawy rozwoju instytucji udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
2.2. Modele udziału czynnika społecznego w orzekaniu
2.3. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucyjnych zasad naczelnych

Rozdział III
Instytucja ławnika we współczesnym sądownictwie polskim
3.1. Współczesne formy udziału obywateli w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej
3.2. System wyboru ławników
3.3. Samorząd ławniczy i organizacje zrzeszające ławników
3.4. Pozycja ustrojowa ławnika i jej gwarancje
3.5. Rola i zadania ławnika w postępowaniu sądowym
3.6. Funkcje ławnika

Wnioski
Aneks. Akty prawne zawierające przepisy dotyczące instytucji ławnika
Bibliografia

358 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021