ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE PREZESA RADY MINISTRÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LATACH 1989-2015


DOBROWOLSKI M.

wydawnictwo: ELIPSA , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 56.70 Twoja cena  53,87 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przywództwo polityczne Prezesa Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2015


Problemem badawczym monografii jest przywództwo polityczne Prezesa Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku.

Przywództwo polityczne znalazło się w ostatnich dekadach w głównym nurcie analiz politologicznych. Badacze tego fenomenu dostrzegli jego użyteczność w wyjaśnianiu zachowań podmiotów w przestrzeni politycznej oraz przebiegających w niej procesów.

Autor rozprawy nie ograniczył się wyłącznie do egzegezy przepisów prawnych, ale – oprócz nich – wyeksponował także takie elementy, jak: osobowość premierów, ich umiejętności i kompetencje polityczne, a także szeroko pojęty kontekst sytuacyjny. Wszystko uzupełnił analizą stylów przywództwa sprawowanego przez kolejnych szefów rządów. Wskazuje to na ambicję stworzenia dzieła interdyscyplinarnego, sięgającego nie tylko do ustaleń nauki prawa konstytucyjnego, ale także socjologii polityki oraz psychologii. Przede wszystkim jednak rozprawa ma charakter politologiczny, wnosząc wiele nowych wątków do badań nad systemami politycznymi oraz teorii demokratyzacji.

Walorem pracy jest wszechstronna, oparta na podstawach teoretyczno–doktrynalnych, analiza fenomenu przywództwa politycznego oraz wyprowadzenie szeregu uogólnień i wniosków.

Wstęp

Rozdział 1. Podstawy badawcze przywództwa politycznego premiera
1.1. Podstawowe paradygmaty przywództwa
1.1.1. Przywództwo jako atrybut wybitnej jednostki
1.1.2. Przywództwo w ujęciu sytuacyjnym
1.1.3. Przywództwo w nurcie interakcyjnym
1.2. Przywództwo polityczne jako przedmiot badań nauki o polityce
1.2.1. Przywództwo polityczne jako szczególna odmiana przywództwa
1.2.2. Zdefiniowanie pojęcia przywództwo polityczne
1.2.3. Władza a przywództwo polityczne
1.3. Instytucjonalny kontekst przywództwa politycznego
1.3.1. Znaczenie kontekstu instytucjonalnego dla przywództwa politycznego
1.3.2. Przywództwo polityczne w systemie politycznym państwa
1.3.3. Pojęcia reżimu politycznego i systemu rządów wobec problematyki przywództwa politycznego
1.3.4. Wpływ systemu partyjnego na przywództwo polityczne
1.3.5. Wyborcze determinanty przywództwa politycznego
1.4. Przywództwo polityczne premiera jako rodzaj przywództwa politycznego
1.4.1. Status premiera w systemach politycznych państw demokratycznych
1.4.2. Źródła poparcia dla premiera jako przywódcy politycznego

Rozdział 2. Wpływ procesu selekcji na urząd Prezesa Rady Ministrów oraz dymisji premierów na ich przywództwo polityczne
2.1. Udział prezydenta w selekcji kandydatów na urząd premiera
2.2. Udział liderów partii politycznych w selekcji kandydatów na urząd premiera
2.3. Dymisja Prezesa Rady Ministrów a jego przywództwo polityczne
2.3.1. Dymisja premiera na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji
2.3.2. Dymisja premiera w wyniku rezygnacji z urzędu
2.3.3. Dymisja premiera w wyniku wyrażenia rządowi wotum nieufności
2.3.4. Inne ustrojowe przesłanki dymisji premiera

Rozdział 3. Przywództwo polityczne premiera w Radzie Ministrów
3.1. Przywództwo polityczne Prezesa Rady Ministrów w procesach kształtowania składu osobowego gabinetu i uzyskiwania sejmowego wotum zaufania
3.1.1. Przywództwo polityczne premiera w procesach kształtowania oblicza organizacyjnego i personalnego Rady Ministrów
3.1.2. Przywództwo polityczne premiera w zewnętrznej fazie procedury powoływania rządu oraz w trakcie jego rekonstrukcji
3.2. Potencjał przywództwa politycznego premiera jako przewodniczącego i reprezentanta Rady Ministrów
3.2.1. Premier jako przewodniczący Rady Ministrów
3.2.2. Premier jako reprezentant Rady Ministrów
3.3. Potencjał przywództwa politycznego premiera jako kierownika prac rządu

Rozdział 4. Przywództwo polityczne Prezesa Rady Ministrów wobec ustrojowo-politycznej pozycji prezydenta
4.1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako przywódca polityczny
4.2. Znaczenie kohabitacji dla przywództwa politycznego organów egzekutywy
4.3. Ustrojowo-polityczne przestrzenie współdziałania przywództwa politycznego premiera oraz prezydenta
4.3.1. Udział prezydenta w kształtowaniu składu osobowego rządu
4.3.2. Kontrasygnata przez premiera aktów urzędowych wydawanych przez prezydenta
4.3.3. Rozporządzenia z mocą ustawy jako wspólna przestrzeń działania premiera i prezydenta
4.3.4. Kontakty premiera i prezydenta na płaszczyźnie polityki prowadzonej przez Radę Ministrów
4.4. Ustrojowo-polityczne obszary kreujące rywalizację między premierem a prezydentem jako przywódcami politycznymi
4.4.1. Inicjatywa ustawodawcza głowy państwa
4.4.2. Weto ustawodawcze prezydenta
4.4.3. Udział prezydenta i premiera w prowadzeniu polityki zagranicznej państwa
4.4.4. Udział premiera i prezydenta w polityce obronności i bezpieczeństwa państwa

Rozdział 5. Przywództwo polityczne Prezesa Rady Ministrów w percepcji społecznej oraz jego typizacje
5.1. Cechy relacji przywódczej premierów z ich zwolennikami społecznymi
5.1.1. Wpływ społecznego odbioru nowo powołanych premierów na ich kształtujące się przywództwo polityczne
5.1.2. Dynamika zmian poparcia społecznego dla premierów jako przywódców politycznych
5.2. Typy i style przywództwa politycznego premierów w polskim systemie politycznym po 1989 roku

Zakończenie
Bibliografia

426 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021