ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

MODEL JURYSDYKCJI SĄDOWEJ W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM A KONSTYTUCYJNE FUNKCJE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH


GĘBALA K.

wydawnictwo: ELIPSA , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 33.00 Twoja cena  31,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Model jurysdykcji sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym a konstytucyjne funkcje sądów administracyjnych


Publikacja zawiera kompleksową analizę istotnej rangi problemu ustrojowego, dotyczącego modelu jurysdykcji sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym na tle konstytucyjnych funkcji sądów administracyjnych.

Autorka, dokonując syntezy swych ustaleń badawczych i wniosków, opowiada się za nowymi rozwiązaniami ustawowymi tak, by sądy administracyjne mogły rzeczywiście realizować konstytucyjną funkcję sprawowania wymiaru sprawiedliwości, gwarantując przez to rzeczywistą ochronę praw jednostki w sferze prawa administracyjnego. Autorka słusznie przyjmuje, że dopiero ustawowy model „pełnego” orzekania stanowiłby realizację założeń konstytucyjno-konwencyjnych. Publikacja zainteresuje osoby poszukujące kompleksowej analizy problemu badawczego. Sformułowane w niej wnioski są relewantne nie tylko w płaszczyźnie teoretycznej, ale również praktycznej.

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Zagadnienia podstawowe i tło historyczne

ROZDZIAŁ II
Konstytucyjne i konwencyjne uwarunkowania modelu jurysdykcji sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
1. Prawo do sądu w ujęciu konstytucyjnym i konwencyjnym
2. Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP jako podstawa powierzonego sądom, w tym sądom administracyjnym, wymiaru sprawiedliwości
(1) Materialne i formalne rozumienie wymiaru sprawiedliwości
(2) Wymiar sprawiedliwości a władza sądownicza
(3) Wymiar sprawiedliwości a prawo do sądu
(4) Wymiar sprawiedliwości a kasacyjny model jurysdykcji sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
a. Dostęp do sądu w świetle Konstytucji RP i Konwencji b. Sprawiedliwość proceduralna w świetle Konstytucji RP i Konwencji
c. Osądzenie sprawy w świetle Konstytucji RP i Konwencji
(5) Wymiar sprawiedliwości a zasada podziału władzy
3. Art. 184 Konstytucji RP jako podstawa powierzonej sądom administracyjnym kontroli działalności administracji publicznej
(1) Kontrola działalności administracji publicznej a wymiar sprawiedliwości
(2) Rozumienie kontroli działalności administracji publicznej

ROZDZIAŁ III
Model jurysdykcji sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym na tle rozwiązań ustawowych
1. Funkcja sądów administracyjnych w świetle art. 1 p.u.s.a.
2. Kognicja sądu administracyjnego I instancji
(1) Pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej
(2) Charakter prawny spraw rozpoznawanych przez sąd administracyjny I instancji
3. Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym I instancji
(1) Zasada nieprzeprowadzania postępowania dowodowego
a. Orzekanie na podstawie akt sprawy
b. Orzekanie na podstawie skargi
(2) Wyjątek od zasady nieprzeprowadzania postępowania dowodowego
a. Uzupełniający dowód z dokumentu
b. Zasada kontradyktoryjności i zasada inkwizycyjności
4. Wyrok sądu administracyjnego I instancji
(1) Zasada wydawania kasacyjnego wyroku
a. Rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej
b. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania
c. Powaga rzeczy osądzonej
(2) Wyjątki od zasady wydawania kasacyjnego wyroku

ROZDZIAŁ IV
Model jurysdykcji sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym w systemie prawa niemieckiego
1. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania sądownictwa administracyjnego
2. Postępowanie przed sądem administracyjnym I instancji
(1) Kognicja sądu administracyjnego I instancji
(2) Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym I instancji
(3) Orzeczenie sądu administracyjnego I instancji

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz orzeczeń
Wykaz skrótów
Abstract

222 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021