ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWA CZŁOWIEKA I LUDZKA GODNOŚĆ OCHRONA I AKSJOLOGIA


BIEŃKOWSKA D. KOZŁOWSKI R.

wydawnictwo: SILVA RERUM , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 39.00 Twoja cena  37,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawa człowieka i ludzka godność

Ochrona i aksjologia


Przyglądając się wypowiedziom zarówno naukowym, jak i popularnonaukowym we współczesnych debatach politycznych, prawnych, a nawet – lub może przede wszystkim – religijnych, zauważyć można używanie słowa godność. Pochylając się z kolei nad literaturą prawno-filozoficzną i polityczno-społeczną, widzimy, że temat ludzkiej godności nieprzerwanie towarzyszy nam od czasów drugiej wojny światowej. Jest ona przywoływana jako fundament porządku prawnego, główna zasada prawa i źródło prawa międzynarodowego dotyczącego praw człowieka oraz wielu krajowych konstytucji. Pomimo jednak tak rozmaitej i obfitej literatury nie istnieje żadna definicja legalna, ani też jednolita normatywna dyspozycja, czego wymaga koncepcja godności ludzkiej zarówno od ustawodawców, sędziów, arbitrów, jak i zwykłych uczestników porządku prawnego. Wskazuje się, że wyniesiona do rangi absolutu godność ludzka, interpolowana na grunt konwencji międzynarodowych, konstytucji krajowych i orzeczeń sądowych, zachowuje niezmiennie swój nieuchwytny charakter, który doprowadził wielu do twierdzenia, że jest ona zwykłym frazesem, pustym abstraktem.
Niemniej jednak niezaprzeczalne

Wprowadzenie

1. Poszanowanie godności ludzkiej jako zasada konstytucyjna
1. Służebność porządku prawnego wobec godności ludzkiej
2. Obowiązek ochrony godności ludzkiej
3. In dubio pro vita humana
4. Hierarchizacja norm i wartości prawnie chronionych
5. Poszanowanie godności jako istota demokratycznie stanowionego prawa
6. Polityka godności. Prawo do ochrony zdrowia
7. Podsumowanie

2. Debata o godności w prawach człowieka
1. Wprowadzenie
2. Godność a prawa człowieka
3. Uniwersalizm godności
4. Godność jako abstrakt
5. Godność jako element polityki stosowania praw człowieka
6. Podsumowanie
3. Godność a (nie) samowystarczalność człowieka

1. Człowiek - problem czy tajemnica?
2. Uśpiony podmiot w społeczeństwie spektaklu
3. Zdrada wielkości człowieka
4. Godność a wolność od samego siebie

1. Wolność myślenia jako wolność wobec samego siebie
2. Godność jako przedmiot wczucia
3. Podmiotowe warunki wczucia w godność
4. Poza godnością i wolnością
5. Godność a prawda o sobie samym

1. Między ja a wspólnotą (izolacja - partycypacja)
2. Sumienie
3. Odpowiedzialność
4. Poszukujący prawdy
6. Godność jako horyzont bycia z Drugim

1. Osoba a wspólnota
2. Prawa człowieka a prawa narodu
3. Godność narodu
4. Fanatyzm a kulturowy relatywizm
5. Wartości jako osnowa świata społecznego
7. Godność jako logos ethosu solidarności

1. Rozumienie a zawładnięcie
2. Człowiek solidarny
8. Godność a dylematy relacji interpersonalnych

1. Ja przeciw samemu sobie i przeciw innym
2. Ja panem Ty - nadczłowiek w ludzkiej masce
3. Ja-wiążące i jego zniewalająca siła lęku
4. Poznaj samego siebie - smak godności

Bibliografia

96 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021