ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZABÓJSTWO A NIEPOCZYTALNOŚĆ


BOLECHAŁA F.

wydawnictwo: SILVA RERUM , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 44.00 Twoja cena  41,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zabójstwo a niepoczytalność


Zabójstwo jest czynem, który stanowi dynamiczny rezultat kombinacji i wzajemnego oddziaływania wielu różnorodnych czynników, zarówno tych, mających swoje źródło w osobie sprawcy, jak i będących efektem konkretnej sytuacji, w której się on znalazł. Dlatego też sprawcy zabójstw są uznawani za grupę zróżnicowaną, heterogenną pod względem struktury osobowości, procesów motywacyjnych, związków i relacji z ofiarą czy też sposobu działania. Nieliczną, lecz interesującą część tej grupy stanowią osoby niepoczytalne, dokonujące zabójstw pod wpływem choroby psychicznej lub pewnych szczególnych zaburzeń psychiki. Ich czyny są przeważnie nagłe, niespodziewane i niezgodne z prezentowanymi wcześniej właściwościami osobowości.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Historia pojęcia niepoczytalności - od czasów antycznych po nowożytne
1.1. Ewolucja i rozwój koncepcji odpowiedzialności prawnej
1.2. Rozwój myśli o niepoczytalności w dawnym prawie polskim

Rozdział 2. Charakterystyka wybranych zagadnień prawno-medycznych
2.1. Pojęcie przestępstwa i zabójstwa w świetle polskiego prawa karnego
2.2. Niepoczytalność i ograniczona poczytalność w polskim prawie karnym
2.3. Niepoczytalność w prawie karnym innych państw

Rozdział 3. Występowanie i charakterystyka zaburzeń psychicznych wśród sprawców zabójstw
3.1. Wyniki badań światowych
3.2. Opracowania danych polskich
3.3. Charakterystyka zaburzeń psychicznych stanowiących o niepoczytalności
3.3.1. Zabójstwo-samobójstwo

Rozdział 4. Wybrane zagadnienia z psychologii zabójstw
4.1. Psychologia śledcza
4.2. Modus operandi
4.3. Profilowanie sylwetki psychofizycznej nieznanego sprawcy zabójstwa
4.4. Cele ekspertyzy psychologicznej w ocenie poczytalności sprawcy zabójstwa
4.5. Procesy motywacyjne sprawców zabójstw
4.6. Agresja i jej rodzaje przejawiane przez sprawców zabójstw
4.7. Porównanie sylwetki psychospołecznej zabójców niepoczytalnych i poczytalnych

Rozdział 5. Znaczenie medycyny sądowej w analizie zabójstw
5.1. Historyczne związki medycyny sądowej z psychiatrią i psychologią sadową
5.2. Możliwości praktycznego wykorzystania wniosków z badań oraz ekspertyz medyczno-sądowych w psychologii śledczej i psychiatrii sądowej
5.3. Wybrane przykłady z piśmiennictwa światowego

Rozdział 6. Charakterystyka modus operandi niepoczytalnych sprawców zabójstw w oparciu o dotychczasowe badania
6.1. Relacja sprawca - ofiara
6.2. Efekt płci wśród zabójców i ich ofiar
6.3. Zabójstwa wewnątrzrodzinne
6.3.1. Zabójstwa rodziców
6.3.2. Zabójstwa dzieci
6.3.3. Zabójstwa partnerskie
6.4. Okoliczności i sposób zabójstwa
6.4.1. Metoda pozbawienia życia
6.4.2. Lokalizacja i charakter obrażeń na ciele ofiary
6.5. Zachowania sprawców po zabójstwie

Rozdział 7. Cel pracy, materiał i metodyka badań

Rozdział 8. Prezentacja wyników
8.1. Sylwetka niepoczytalnego sprawcy zabójstwa - charakterystyka ogólna
8.2. Charakterystyka niepoczytalnych sprawców zabójstw
8.2.1. Diagnoza stanu psychicznego oraz wyniki opinii sądowo-psychiatrycznych
8.2.2. Stan psychiczny a czyn
8.2.3. Motywacja zabójstw oraz sytuacyjne tło motywacyjne
8.3. Charakterystyka ofiar, relacja sprawca-ofiara, przejawy wcześniejszej agresji
8.4. Szczegółowa medyczno-sądowa i kryminalistyczna analiza zabójstw. Modus operandi niepoczytalnych sprawców
8.4.1. Miejsce zdarzenia, miejsce ujawnienia zwłok ofiary
8.4.2. Początkowa faza zabójstwa - zbliżenie się do ofiary i sposób ataku
8.4.3. Okoliczności i przyczyna śmierci oraz obrażenia ofiar
8.4.4. Narzędzie czynu i przedmioty wykorzystane przez sprawcę
8.4.5. Inne wydarzenia na miejscu zabójstwa
8.4.6. Zachowanie sprawców po zabójstwie i ich wykrycie
8.5. Wewnątrzgrupowa charakterystyka niepoczytalnych sprawców zabójstw
8.5.1. Rola płci sprawcy w czynie
8.5.2. Zabójstwa z pojedynczą i większą liczbą ofiar
8.5.3. Motywacja emocjonalno-afektywna a modus operandi
8.5.4. Zamieszkiwanie ze sobą niepoczytalnego sprawcy i jego ofiary
8.5.5. Rodzaje urazów, lokalizacja i rozmieszczenie obrażeń
8.6. Porównanie zabójstw dokonanych przez sprawców niepoczytalnych oraz popełnionych przez osoby poczytalne
8.6.1. Cechy osobowe zabójców niepoczytalnych i poczytalnych
8.6.2. Porównanie modus operandi oraz relacji sprawca-ofiara
8.6.3. Zabójstwa ofiar znanych sprawcy u niepoczytalnych i poczytalnych

Rozdział 9. Interpretacja i omówienie wyników badań
9.1. Sposób zabójstwa, przyczyna zgonu, obrażenia ciała
9.2. Charakterystyczne obrażenia ciała, nadzabijanie, torturowanie, niszczenie zwłok
9.3. Sposób zbliżenia i ataku, pozycja ofiary, możliwość stawienia oporu, przejawy panowania, seksualne elementy napaści
9.4. Narzędzie czynu
9.5. Miejsce zabójstwa
9.6. Wzajemna relacja sprawcy i ofiary
9.7. Traktowanie ciała po śmierci, zacieranie śladów
9.8. Wykrycie, ujęcie i przyznanie się sprawcy
9.9. Wpływ rodzaju zaburzeń, stanu psychicznego i procesów motywacyjnych na modus operandi niepoczytalnych sprawców zabójstw
9.10. Osobowość, agresja i motywacja niepoczytalnych zabójców
9.11. Znajomość ofiary przez niepoczytalnego zabójcę, miejsce zdarzenia i relacja sprawca-ofiara
9.12. Charakter i przebieg zabójstwa, planowanie działań, narzędzie czynu i sposób postępowania sprawcy z ofiarą
9.13. Zachowanie niepoczytalnego sprawcy po zabójstwie
9.14. Charakter, ilość i lokalizacja obrażeń ciała u ofiar niepoczytalnych zabójców
9.15. Zabójstwa - samobójstwa wśród osób niepoczytalnych
9.16. Wspólne, powtarzalne cechy zabójstw dokonanych przez sprawców niepoczytalnych
9.17. Różnice między zabójstwami popełnionymi przez osoby niepoczytalne i poczytalne
9.18. Zwiastuny, czynniki ryzyka zabójstwa

Rozdział 10. Podsumowanie

Piśmiennictwo

194 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021