ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

USTAWA O TRYBUNALE STANU KOMENTARZ


GRAJEWSKI K. STEINBORN S. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 190.80 Twoja cena  181,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ustawa o Trybunale Stanu

Komentarz


W komentarzu szczegółowo omówiono aspekty konstytucyjne oraz karnoprocesowe odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce.

Wyczerpująco zaprezentowano w nim zasady i procedury związane z egzekwowaniem odpowiedzialności karnej niektórych funkcjonariuszy państwowych przed Trybunałem Stanu. Publikacja przedstawia także powoływanie i funkcjonowanie tego organu.

Oprócz kompleksowej analizy obowiązujących przepisów ustawy w opracowaniu uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące administrowania, nadzoru i przetwarzania danych osobowych przez Trybunał Stanu.

Książka została opracowana przez prawników konstytucjonalistów i karnistów, będących również praktykami.

Wykaz skrótów
Przedmowa

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu

Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej]
Art. 2. [Odpowiedzialność konstytucyjna i karna Prezydenta oraz członków Rady Ministrów]
Art. 3. [Odpowiedzialność konstytucyjna - wina]
Art. 4. [Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia]
Art. 5. [Sejm jako organ pociągający do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu]
Art. 5a. [Pociągnięcie posła do odpowiedzialności konstytucyjnej]
Art. 6. [Wstępny wniosek]
Art. 7. [Wszczęcie postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej]
Art. 8. [Przesłanie odpisu wstępnego wniosku]
Art. 8a. [Wyłączenie członka Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej]
Art. 9. [Obowiązki organów władzy publicznej i innych jednostek wobec Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej; zlecenie Prokuratorowi Generalnemu lub Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia określonych czynności]
Art. 9a. [Przeprowadzanie czynności dowodowych przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej]
Art. 9b. [Obowiązki świadka wezwanego przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej]
Art. 9c. [Kompetencje przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej]
Art. 9d. [Prawa i obowiązki osoby objętej wnioskiem w postępowaniu przed Komisją]
Art. 9e. [Tryb przesłuchania świadka]
Art. 9f. [Protokół z przesłuchania]
Art. 9g. [Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Warunki formalne wniosków o postawienie w stan oskarżenia albo o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej]
Art. 10. [Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia; akt oskarżenia]
Art. 11. [Skutki uchwały Sejmu; oskarżyciel; akt oskarżenia]
Art. 12. [Postępowanie uzupełniające]
Art. 13. [Postawienie Prezydenta RP w stan oskarżenia. Uchwała o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu]
Art. 13a. [Kontynuacja postępowania w Sejmie nowej kadencji]
Art. 13b. [Umorzenie postępowania wobec posła lub senatora, który nie uzyskał ponownie mandatu]
Art. 14. [Kadencja Trybunału Stanu]
Art. 15. [Skład Trybunału Stanu]
Art. 15a. [Procedura wyrażenia zgody na pociągnięcie członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej albo na pozbawienie wolności]
Art. 16. [Nieodpłatność funkcji sędziego Trybunału Stanu]
Art. 17. [Utrata stanowiska. Wygaśnięcie mandatu]
Art. 18. [Dwuinstancyjność; odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego; zlecenie przeprowadzenia postępowania Prokuratorowi Generalnemu; uchylenie tajemnicy obejmującej informacje niejawne]
Art. 19. [Skład Trybunału; rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego]
Art. 20. [Zasada skargowości. Związanie Trybunału zakresem aktu oskarżenia]
Art. 20a. [Obrona obligatoryjna w postępowaniu przed Trybunatem]
Art. 20b. [Jawność rozprawy przed Trybunałem]
Art. 20c. [Środki zaskarżenia]
Art. 20d. [Umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania]
Art. 20e. [Finansowanie i obsługa kancelaryjna Trybunału Stanu]
Art. 20f. [Trybunał Stanu jako administrator danych osobowych]
Art. 20g. [Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał Stanu]
Art. 21-22. (uchylone)
Art. 23. [Przedawnienie]
Art. 24. (uchylony)
Art. 25. [Kary za czyn stanowiący wyłącznie delikt konstytucyjny]
Art. 26. [Kary za czyn stanowiący przestępstwo lub przestępstwo skarbowe]
Art. 26a. [Konsekwencje wyboru nowego składu Trybunału]
Art. 26b. [Stosowanie przepisów ustawy do senatorów]
Art. 27. [Regulamin czynności Trybunału Stanu]
Art. 28. [Rozszerzona właściwość Trybunału Stanu]
Art. 28a. [Przepis karny]
Art. 29. [Wejście w życie]

Bibliografia
O autorach

440 stron, A5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021