ksiazki24h.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

HEKSAGON SZCZ师CIA R覹NOWAGA KLUCZEM DO SPEIENIA


KARZEK F.

wydawnictwo: SENSUS , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 49.00 Twoja cena  46,55 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Heksagon szcz甓cia

Równowaga kluczem do spe硁ienia


Zdrowie, relacje, finanse, praca zawodowa, czas dla siebie, rozwój osobisty. Oto sze舵 obszarów, mi阣zy którymi poruszamy si... 縴j眂. To ni mniej, ni wi阠ej, tylko sze舵 stref naszego 縴cia, z których 縜dna nie jest pierwsza ani wa縩iejsza od innych. Bez dobrego zdrowia nie mo縠 by mowy o sukcesie zawodowym. Bez pracy nie b阣ziemy mie pieni阣zy. Odpowiedni poziom finansowy pozwoli nam realizowa w砤sne pasje. Jedn z nich mo縠 - a nawet powinno - by sp阣zanie czasu z bliskimi i przyjació砿i. Drug najwa縩iejsz pasj 秝iadomego cz硂wieka jest samorozwój. I tak to si kr阠i. Tak to si uzupe硁ia w nieko馽z眂ym si heksagonie szcz甓cia.

Jak widzisz, problemy w jednej strefie Twojego 縴cia nie pozostaj bez wp硑wu na reszt jego obszarów. I odwrotnie: uzdrowienie konkretnego obszaru wywo硊je pozytywny efekt w pozosta硑ch pi阠iu. Czasem bezpo秗edni - na przyk砤d uwolniwszy si od bólu w kolanie, b阣ziesz móg lepiej koncentrowa si na swoich zadaniach zawodowych i dzi阫i temu poprawisz pozycj w pracy. Czasem po秗edni - poprawiwszy pozycj w pracy, zwi阫szysz swoje szanse na awans, tak縠 finansowy. Naddatek pieni阣zy przeznaczysz na wymarzone wakacje, na których lepiej odpoczniesz i przemy秎isz kwestie egzystencjalne...

Heksagon szcz甓cia mo縠 dzia砤 w Twoim 縴ciu jak dobrze naoliwiona maszyna, która pozwoli Ci na realizacj dowolnych celów i marze. Kluczem do jej dzia砤nia jest zrozumienie mechanizmów utrzymuj眂ych wszystkie jej cz甓ci w balansie.

Drogi Czytelniku! 7
Prolog 9

Logos. Ko硂 Fortuny 13

W阣rówka 15
Dlaczego? 21
Szcz甓cie na etykiecie 23
Kto wierzy w gus砤... 27
O czym zapomnia砤 szko砤? 31
Lista, której nie wolno zagubi 36
Lekcja geometrii 47
a si w oku kr阠i 55
Spotkanie z Mistrzem 61
Kryzysy wpisuj si w harmoni 秝iata 70
Problem tkwi w ilo禼i 87
Czym jest logos? 91

Ksi阦a I. Zdrowie 93

Laska Eskulapa 94

Ksi阦a II. Praca 135

W ku糿i Hefajstosa 136
Heksagon Dochodów 160

Ksi阦a III. Finanse 177

Skrzydlate sanda硑 Hermesa 178

Ksi阦a IV. Relacje 219

Kwa秐e jab砶o Eris 220

Ksi阦a V. Czas dla siebie 253

Perfekcja Chronosa 254

Ksi阦a VI. Rozwój osobisty 285

M眃ra sowa Ateny 286
Epilog 323

328 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021