ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

RODZINA WOBEC SEKSUALNOŚCI DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ


PIEŃKOWSKA E.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 55.10 Twoja cena  52,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rodzina wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną


Książka porusza temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy uwarunkowań rodzinnych.

Każdy system rodzinny tworzy zróżnicowany treściowo i strukturalnie klimat kształtujący oddziaływania rodziców wobec rozwoju seksualnego własnego dziecka. Niepełnosprawność dziecka wprowadza do rodziny wiele różnorodnych stresorów na poziomie indywidualnym i systemowym, co sprawia, że seksualność własnego dziecka staje się tematem bardzo trudnym, wymagającym, a przez to niejednokrotnie zaniedbywanym i negowanym, po prostu zgubionym.

Celem podjętych w publikacji rozważań było poszukiwanie kierunków wsparcia dla systemu rodzinnego będącego źródłem niewykorzystanych zasobów dla seksualności dziecka z niepełnosprawnością – systemu często potrzebującego zindywidualizowanego wsparcia społecznego.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną jako system

1.1. Wymiary systemu rodzinnego
1.2. Funkcje systemu rodzinnego
1.3. Okresy przejściowe w funkcjonowaniu rodziny
1.4. Perspektywa czasowa systemu rodzinnego
1.5. Styl rodzicielski wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Rozdział 2. Stres psychologiczny i strategie adaptacyjne w systemie rodzinnym wychowującym dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

2.1. Niepełnosprawność intelektualna jako stresor w systemie rodzinnym
2.2. Adaptacja systemu rodzinnego do stresu psychologicznego
2.3. Zasoby systemu rodzinnego w radzeniu sobie ze stresem
2.3.1. Zasoby wewnątrzrodzinne
2.3.2. Zasoby zewnątrzrodzinne

Rozdział 3. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną jako wyzwanie dla systemu rodzinnego

3.1. Seksualność w świetle wybranych teorii psychologicznych
3.2. Rozwój seksualny w cyklu życia
3.2.1. Rozwój seksualny dziewczynki
3.2.2. Rozwój seksualny chłopca
3.3. Seksualność i niepełnosprawność intelektualna
3.3.1. Seksualność i niepełnosprawność intelektualna na poziomie makrospołecznym
3.3.2. Seksualność i niepełnosprawność intelektualna na poziomie systemu rodzinnego
3.3.3. Seksualność i niepełnosprawność intelektualna na poziomie indywidualnym

Rozdział 4. Metodologia badań własnych

4.1. Założenia teoretyczno-metodologiczne i cel badań
4.2. Problemy badawcze i hipotezy
4.3. Charakterystyka badanych osób
4.4. Procedura badań
4.5. Operacjonalizacja wyróżnionych w badaniach zmiennych
4.5.1. Postawy rodziców wobec seksualności własnego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
4.5.2. Cechy systemu rodzinnego wychowującego dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
4.5.2.1. Styl rodzicielstwa
4.5.2.2. Zasoby rodzinne
4.5.2.3. Przekonania o sposobie realizacji seksualności przez rodzica w rodzinie
4.6. Narzędzia badawcze
4.6.1. Kwestionariusz Stylów i Wymiarów Rodzicielstwa
4.6.2. Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa
4.6.3. Skale Subiektywnego Poczucia Obciążenia
4.6.4. Skala Przekonań Rodziców wobec Realizacji Seksualności w Rodzinie
4.6.5. Kwestionariusz dla Rodziców
4.6.6. Skala Postaw Rodziców wobec Seksualności Własnego Dziecka

Rozdział 5. Wyniki badań własnych

5.1. Postawy rodziców wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
5.1.1. Profile postaw rodziców wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
5.1.1.1. Charakterystyka środowiska unikająco-eliminującego
5.1.1.2. Charakterystyka środowiska przyzwalającego
5.1.1.3. Charakterystyka środowiska właściwego
5.2. Uwarunkowania postawy rodziców wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością
5.2.1. Płeć rodzica
5.2.2. Cechy dziecka
5.2.3. Środowisko rodzinne
5.3. Dyskusja wyników badań
5.4. Ograniczenia zastosowanej procedury badań
5.5. Obszary problemowe i dalsze kierunki badań
5.6. Możliwości aplikacji uzyskanych wyników

Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel

180 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021