ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO DZIEDZICZENIA W KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


SZPONAR-SEROKA J.

wydawnictwo: UMCS , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 38.55 Twoja cena  36,62 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo dziedziczenia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej


W pracy sformułowano tezę, nieco zaskakującą z punktu widzenia pojęć cywilnoprawnych, że pojęcie prawa dziedziczenia w Konstytucji RP ma dwa aspekty: czynny i bierny – po stronie spadkodawcy kreuje możliwość dysponowania majątkiem mortis causa, po stronie spadkobiercy zaś tworzy możliwość nabycia praw w wyniku dziedziczenia. Wokół tej tezy koncentrują się zasadnicze rozważania. Uważam, że zdecydowanie warto było przygotować monografię na temat prawa dziedziczenia (w tym przypadku przede wszystkim chodzi o analizę na tle konstytucyjnym). Przedmiotem badań były przepisy Konstytucji RP, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, przepisy ustaw zasadniczych wybranych innych państw, szereg aktów prawa międzynarodowego, przepisy Kodeksu cywilnego i wybranych innych ustaw. Autorka szeroko i wnikliwie przedstawiła prawo dziedziczenia w płaszczyźnie regulacji międzynarodowych i unijnych. Docenić należy także szczegółową analizę prawnoporównawczą – cenne są uwagi o regulacji (bądź jej braku) prawa dziedziczenia w konstytucjach wybranych państw członkowskich UE. Autorka na ich kanwie uporządkowała modele konstytucyjnej regulacji prawa dziedziczenia.

Z recenzji dr. hab. Adama Doliwy, prof. UwB

Wykaz skrótów  7
Wstęp  9

Rozdział I. Prawo dziedziczenia jako regulacja prawa publicznego  17
1. Uwagi wstępne . 17
2. Prawo dziedziczenia jako przedmiot regulacji publicznego prawa międzynarodowego  18
3. Prawo dziedziczenia w regulacjach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Modele regulacji prawa dziedziczenia . 25
4. Regulacja prawa dziedziczenia w polskiej tradycji ustrojowej . 32
5. Prawo dziedziczenia w projektach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. . 37
6. Konstytucyjne pojęcie prawa dziedziczenia a konstytucyjne pojęcie prawa własności. Przedmiot prawa dziedziczenia . 44
7. Wnioski końcowe . 57

Rozdział II. Konstytucyjna zasada ochrony prawa dziedziczenia  59
1. Uwagi wstępne . 59
2. Pojęcie i katalog zasad ustroju . 61
3. Art. 21 Konstytucji RP w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego  67
4. Zasada ochrony prawa dziedziczenia i jej miejsce w katalogu zasad ustroju  75
5. Podmioty zobowiązane do zagwarantowania i ochrony prawa dziedziczenia  79
6. Podmioty uprawnione do korzystania z prawa dziedziczenia i jego ochrony . 89
7. Wnioski końcowe . 94

Rozdział III. Prawo dziedziczenia jako konstytucyjne prawo jednostki  97
1. Uwagi wstępne . 97
2. Art. 64 Konstytucji RP w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego  100
3. Pojęcie konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Miejsce prawa dziedziczenia w katalogu praw i wolności konstytucyjnych  111
4. Pojęcie praw podmiotowych  118
5. Prawo dziedziczenia jako prawo podmiotowe o charakterze publicznym . 121
6. Prawo dziedziczenia jako prawo podmiotowe o charakterze cywilnoprawnym  125
7. Założenia konstytucyjne ograniczeń prawa dziedziczenia. Ograniczenia prawa dziedziczenia a ograniczenia prawa własności . 134
8. Wnioski końcowe . 144

Rozdział IV. Realizacja konstytucyjnego prawa dziedziczenia w innych aktach prawnych  145
1. Uwagi wstępne  145
2. Swoboda testowania. Subsydiarny charakter dziedziczenia ustawowego  148
3. Zachowek i wydziedziczenie . 154
4. Inne instytucje prawa spadkowego wpływające na realizację prawa dziedziczenia . 158
5. Szczególne zasady dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych  163
6. Ograniczenia dziedziczenia nieruchomości przez cudzoziemców . 168
7. Dziedziczenie przez gminę i Skarb Państwa  174
8. Wpływ regulacji unijnych na krajowy porządek prawny w zakresie dziedziczenia . 177
9. Podatek od spadków i darowizn  182
10. Wnioski końcowe  183

Zakończenie  187
Bibliografia  195


208 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021