ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WŁASNOŚĆ W PRAWIE WŁOSKIM I MALTAŃSKIM ASPEKTY KONSTYTUCYJNE


KAMIŃSKA A.G.

wydawnictwo: SCHOLAR , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 47.25 Twoja cena  44,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Własność w prawie włoskim i maltańskim

Aspekty konstytucyjne


Monografia zawiera udokumentowaną analizę znaczenia pojęcia własności jako konstytucyjnego prawa podmiotowego, przeprowadzoną przy wykorzystaniu poddanych wnikliwej ocenie materiałów źródłowych, na tle rozległej i wielowątkowej literatury przedmiotu zgromadzonej przez Autorkę, w sposób świadczący o znakomitej znajomości zagadnienia i godnej uznania pasji badawczej. Opracowanie umożliwia czytelnikowi zrozumienie różnicy między ekonomicznym a jurydycznym postrzeganiem własności, ukazuje konsekwencje przenikania się różnych tradycji i kultur prawnych dla rozumienia własności oraz jej funkcji, a także znaczenie orzecznictwa sądowego i konstytucyjnego, jak również polityki orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie.

z recenzji prof. Ryszarda Piotrowskiego (UW)

Monografia podejmuje jeden z fundamentalnych problemów z pogranicza prawa konstytucyjnego i prawa cywilnego, jakim pozostaje własność (,,prawo do własności”). Ujęcie zaproponowane w recenzowanej książce nie było dotychczas podejmowane w polskiej nauce prawa, a to oznacza – zważywszy na cel prowadzonych badań porównawczych, jakim pozostaje przedstawienie relacji zachodzących pomiędzy przedmiotami badań w postaci podobieństw, ale i różnic – że książka jest oryginalnym i niemającym swojego odpowiednika studium tematu.

z recenzji dr. hab. Grzegorza Kuca (prof. UJ)

Agnieszka Gloria Kamińska, orcid / 0000-0002-0762-6829, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykładowca w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, ze specjalnością prawo konstytucyjne; stopień uzyskany z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny, założyciel i partner zarządzający kancelarii prawnej Kamińska & Partners.
Członek Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Uwagi wprowadzające

Rozdział I. Własność we włoskiej tradycji prawnej
1. Elementy rzymskiej i włoskiej tradycji w ujęciu i ochronie własności
2. Własność w kodeksie cywilnym z 1942 r.
3. Własność w Konstytucji Republiki Włoskiej z 1947 r.
4. Własność w Konstytucji włoskiej a unormowania konwencyjne Rady Europy i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
5. Odszkodowanie jako narzędzie ochrony własności prywatnej: wpływ orzecznictwa ETPC na włoskie prawodawstwo i praktykę orzeczniczą
6. Status prawa własności we włoskim systemie prawnym. Społeczna funkcja prawa własności

Rozdział II. Własność w maltańskiej tradycji prawnej
1. Źródła i ewolucja maltańskiej koncepcji własności
2. Własność w Konstytucji Republiki Malty (art. 37?38)

Rozdział III. Prawo własności a wolność gospodarcza w systemach konstytucyjnych Włoch i Malty
1. Własność a wolność działalności gospodarczej we włoskim systemie prawnym
1.1. "Wolna inicjatywa gospodarcza" i zasada konkurencji jako determinanty korzystania z prawa własności
1.2. Granice "prywatnej inicjatywy gospodarczej" i ich wpływ na korzystanie z prawa własności
1.3. Własność prywatna a własność państwowa
1.4. Własność prywatna - włoskie ujęcie konstytucyjne
2. Własność w systemie prawnym Malty. Instytucja trust w prawie maltańskim
2.1. System prawny Malty a instytucja trust
2.2. Własność powiernicza jako specyficzna forma własności. Trust w systemie maltańskich regulacji prawnych

Rozdział IV. Własność publiczna a własność prywatna we Włoszech i na Malcie
1. Własność w ustawodawstwie włoskim: publiczna i prywatna
1.1. Pojęcie, rodzaje i status "dóbr publicznych" w prawie włoskim
1.1.1. Status "dóbr publicznych" w konstytucji i kodeksie cywilnym Republiki Włoskiej
1.1.2. Proces prywatyzacji i fragmentacja systemów prawnych dotyczących dóbr publicznych
we Włoszech
1.1.3. Państwowe dobra publiczne
1.1.4. Dobra patrimonium zbywalnego i niezbywalnego
1.2. Od "dóbr publicznych" do "dóbr wspólnych"
1.3. Status i podmioty własności publicznej w Republice Włoskiej
1.4. Dobra publiczne pozostające w systemie koncesji
1.5. Utrata "misji dziedzictwa państwowego" ("publicznego")
1.6. Własność prywatna w prawie włoskim: treść prawa i jego ograniczenia
1.7. Własność tymczasowa (własność na czas określony)
2. Własność w systemie prawnym Malty: publiczna i prywatna
2.1. Własność publiczna w Republice Malty
2.2. Własność prywatna w konstytucji i maltańskim kodeksie cywilnym

Rozdział V. Ograniczenia w korzystaniu z własności w prawie włoskim i maltańskim
1. Ograniczenia treści i wykonywania prawa własności.
Wywłaszczenie i uszczuplenia prawa własności w prawie włoskim
2. Wywłaszczenie i zajęcie dobra w prawie włoskim (regulacje a praktyka orzecznicza)
3. Wywłaszczenie i ograniczenia własności prywatnej w prawie maltańskim

Uwagi końcowe
Bibliografia

206 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021