ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

FENOMEN PREZYDENCKIEGO SYSTEMU RZĄDÓW W MEKSYKU


CZARNECKI Ł.

wydawnictwo: SCHOLAR , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 42.50 Twoja cena  40,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Fenomen prezydenckiego systemu rządów w Meksyku


Ustrój Meksyku uległ głębokim przeobrażeniom w ostatnich trzech dekadach. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku Kongres (Congreso de la Unoión) był w dużym stopniu instytucją podporządkowaną prezydentowi, później jednak zaczął stopniowo wchodzić w kompetencje prezydenta i całej władzy federalnej.

Transformacji uległa też sama instytucja Sądu Najwyższego (Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN). W przeszłości rozstrzygał on spory zgodnie ze stanowiskiem prezydenckim i przeważnie wbrew głosom opozycji. Obecnie częściej rozstrzyga spory w sposób merytoryczny i politycznie niezależny. Jednakże mimo zmian prezydencki system rządów w Meksyku nadal wywiera realny wpływ na kształt władzy ustawodawczej i sądowniczej.

Wykaz skrótów                9
Wprowadzenie                         . 13
Metodologia pracy                        . 19
Struktura pracy                         . 20

Część I Geneza konstytucjonalizmu i systemu prezydenckiego w Meksyku Uwagi wstępne                          25

Rozdział 1. Ewolucja ustroju prezydenckiego w XIX wieku     27
1.1. Wstęp                           . 27
1.2. Ewolucja ustroju w latach 1800–1822              28
1.2.1. Konstytucja z Kadyksu z 1812 r             30
1.2.2. José María Morelos y Pavón jako pierwszy Generalissimus . 31
1.2.3. Konstytucja z Apatzingán z 1814 r.           . 32
1.3. Ewolucja ustroju w latach 1822–1855              33
1.3.1. Pierwsze Imperium Meksykańskie w latach 1822–1823  . 34
1.3.2. Konstytucja z 1824 r                  35
1.3.3. Konstytucja z 1836 r                  40
1.3.4. Podstawy Organiczne z 1843 r             . 43
1.3.5. Akt konstytucyjny z 1847 r               44
1.3.6. Dyktatura w latach 1853–1855              46
1.4. Ewolucja ustroju w latach 1855–1876              47
1.4.1. Ustawy o Reformie i Konstytucja z 1857 r        . 47
1.4.2. Drugie Imperium Meksykańskie (1863–1867)       . 51
1.4.3. Okres „Republiki Odrodzonej” w latach 1867–1876     53
1.5. Lata porfiriatu 1876–1911                   54
1.6. Podsumowanie                       . 59

Rozdział 2. Ewolucja systemu prezydenckiego w latach 1911–1980                       . 61
2.1. Wstęp                           . 61
2.2. Rewolucja meksykańska z 1910 r. i jej wpływ w latach 1911–1920                     62
2.2.1. Od planu z San Luis Potosi do uchwalenia konstytucji   . 62
2.2.2. Konstytucja z 1917 r                  65
2.2.2.1. Uprawnienia prezydenta            . 66
2.2.2.2. Władza ustawodawcza i sądownicza       . 71
2.3. Kształtowanie się funkcji prezydenta w latach 1920–1982     73
2.3.1. Ewolucja relacji prezydent a stany federalne        76
2.3.2. Partia: determinantka władzy i pozycji prezydenta     79
2.4. Podsumowanie                       . 85
Uwagi końcowe do części I                    . 87

Część II Transformacja ekonomiczna i polityczna oraz jej wpływ na urząd prezydenta Meksyku

Uwagi wstępne                          91

Rozdział 3. Transformacja ekonomiczno-polityczna i reforma prawa                         93
3.1. Wstęp                           . 93
3.2. Geneza paradygmatu wolnorynkowego             94
3.3. Modernizacja w sferze prawa                 . 96
3.3.1. Miguel de la Madrid i jego prezydentura         . 97
3.3.2. Prezydentura Carlosa Salinasa de Gortariego       . 101
3.3.3. Prezydentura Ernesta Zedillo              . 107
3.3.4. Prezydentura Vicente Foxa               . 110
3.3.5. Prezydentura Felipe Calderóna              111
3.3.6. Prezydentura Enrique Peña Nieto            . 112
3.3.7. Wnioski                        114
3.4. Ewolucja pozycji i funkcjonowania urzędu prezydenta      . 116
3.4.1. Prezydent i federalna administracja publiczna       116
3.4.2. Wybór prezydenta                   . 120
3.4.3. Uprawnienia prezydenta                . 124
3.5. Podsumowanie                       . 138

Rozdział 4. Ewolucja relacji prezydenta z Kongresem       . 141
4.1. Wstęp                           . 141
4.2. Ewolucja relacji w latach 1982–2018              . 141
4.2.1. Ewolucja w latach 1982–1988              . 142
4.2.2. Ewolucja w latach 1989–2000              . 143
4.2.3. Ewolucja w latach 2000–2012              . 145
4.2.4. Ewolucja w latach 2013–2018              . 146
4.2.5. Zmiany od 2019 r                   147
4.3. Funkcje Kongresu                      . 148
4.3.1. Izba Deputowanych                  . 149
4.3.2. Senat                         150
4.4. Ewolucja relacji prezydenta z Kongresem            153
4.4.1. Inicjatywa ustawodawcza i prawo weta          . 153
4.4.2. Współdziałanie w zakresie uprawnień nominacyjnych   . 158
4.4.3. Funkcje kontrolne Kongresu               159
4.4.4. Rola Kongresu w przypadku opróżnienia urzędu prezydenta                      . 160
4.4.5. Współdziałanie przy uchwalaniu budżetu i spłacie długu publicznego                      161
4.4.6. Uprawnienia do przeprowadzania konsultacji       . 162
4.4.7. Uprawnienia do nowelizacji konstytucji          163
4.5. Podsumowanie                       . 163

Rozdział 5. Ewolucja relacji prezydenta z władzą sądowniczą. Istota sporów konstytucyjnych                  165
5.1. Wstęp                           . 165
5.2. Sąd Najwyższy i spory konstytucyjne              167
5.3. Analiza jakościowo-porównawcza               180
5.3.1. Wprowadzenie do QCA                 180
5.3.2. Crisp set dla modelu prezydenckiego systemu rządów    182
5.3.2.1. Skład sędziowski i decyzje SCJN         183
5.3.2.2. Zgodność z założeniami Planu Rozwoju Narodowego prezydenta            . 184
5.3.2.3. Wpływ na proces legislacyjny          . 185
5.3.3. Spory konstytucyjne                  . 185
5.3.4. Rezultat i dyskusja                   . 193
5.4. Podsumowanie                       . 196
Uwagi końcowe do części II                    . 197

Część III Prezydent wobec zmian ekonomicznych oraz realizacji społecznych praw człowieka

Uwagi wstępne                          201

Rozdział 6. Konstytucyjne prawa społeczne a prezydencki system rządów                         . 203
6.1. Wstęp                           . 203
6.2. Instytucja amparo a ochrona praw społecznych         . 204
6.3. Prawo do edukacji                      215
6.4. Prawo własności                       219
6.5. Prawo do pracy                       . 223
6.6. Prawo do ochrony zdrowia                  . 226
6.7. Kształtowanie i ochrona praw społecznych a prezydencki system rządów                 . 228
6.8. Podsumowanie                       . 231

Rozdział 7. Prezydent Meksyku wobec zmian ekonomicznych i społecznych                          . 233
7.1. Wstęp                           . 233
7.2. PRONASOL: solidarność, modernizacja i kontrola polityczna   235
7.3. PROGRESA: neoliberalizm i klientelizm            . 237
7.4. Oportunidades: kontynuacja konsolidacji systemu prezydenckiego                       . 239
7.5. PROSPERA: inkluzja społeczna i kontrola w terenie       . 242
7.6. Podsumowanie                       . 249

Uwagi końcowe do części III                    250
Zakończenie                          . 253
Wykaz rycin i tabel                       . 271
Indeks nazwisk                         . 273

276 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021