ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

20 LAT PÓŹNIEJ - OSOBOWOŚĆ I HIERARCHIA WARTOŚCI WYBITNYCH AKTORÓW POLSKICH BADANIA PODŁUŻNE


MRÓZ B.

wydawnictwo: SCHOLAR , rok wydania 2015, wydanie I

cena netto: 36.60 Twoja cena  34,77 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

20 lat później - osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich

Badania podłużne


Autorka przedstawia rezultaty drugiego etapu badań poświęconych psychologicznym charakterystykom wybranej grupy aktorów polskich.

Bez wątpienia są to rezultaty warte opublikowania, ponieważ były to badania unikatowe i to nie tylko w skali krajowej. Nie znam drugich takich badań, w których analizie poddano relatywnie liczną grupę aktorów i prześledzono w tej grupie zmiany psychologicznych charakterystyk po upływie 20 lat. (…). Rezultaty badań podłużnych zostały przedstawione w klarowny sposób i zinterpretowane na podstawie współczesnych teorii rozwoju osobowości. Książka ma istotne walory naukowe, a jednocześnie w interesujący sposób portretuje psychologicznie środowisko aktorów. Z tego względu książka ma również istotne walory diagnostyczne, bo sądzę, że aktorzy należą do ciekawej grupy osób edukujących się niestandardowo i uprawiających swój zawód w relatywnie twórczy sposób. W toku prowadzonego wywodu Autorka w umiejętny sposób wykorzystuje dane z wielu wywiadów z aktorami. Są to ciekawe ilustracje losów i poglądów aktorów polskich, wspierające wątek badawczy i diagnostyczny książki.

prof. dr hab. Czesław S. Nosal – fragmenty recenzji


Barbara Mróz – prof. nadzw. dr hab. w dziedzinie psychologii, zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych UZZM oraz w Uniwersytecie SWPS, przez 21 lat pracowała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie pracy naukowej zrealizowała wiele projektów dotyczących psychologii osobowości, zarządzania, twórczości oraz jakości życia. Jest autorką książek: Osobowość wybitnych aktorów polskich. Studium różnic międzygeneracyjnych (2008), Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne (2011), Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research (2012), Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y (red.) (2014) oraz ponad 80 artykułów.
Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji PSPO.


Wstęp

Część pierwsza Koncepcje psychologiczne: rozwój i zmiany w osobowości twórczej

Rozdział 1. Koncepcje psychologiczne a zachowania twórcze
1.1.Poczucie sensu życia jako potrzeba fundamentalna
1.2.Potrzeby rozwoju i szans
1.3.Dziecko, Dorosły, Rodzic, czyli kilka słów o analizie transakcyjnej
1.4.Człowiek wobec wartości

Rozdział 2. Psychologia zmian i rozwoju osobowości

Część druga Szkoła i życie – edukacja teatralna, praktyka sceniczna i filmowa a tożsamość aktora i reżysera

Rozdział 3. Kształcenie aktorów a działalność artystyczna
3.1.Szkoła z perspektywy mistrzów. Autoryzowana rozmowa o teatrze i kształceniu aktorów z dr Barbarą Osterloff, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, 14.10.2013
3.2.Kim jest aktor, kim jest reżyser? Autoryzowana rozmowa o sztuce z reżyserem Wiesławem Saniewskim, 16.07.2014

Część trzecia 20 lat później, czyli co się zmienia w osobowości i hierarchii wartości w grupie aktorów polskich. Badania podłużne

Rozdział 4. Metodologia badań
4.1.Problem pracy, zmienne, hipotezy badawcze
4.2.Sposób pomiaru wyróżnionych zmiennych
4.2.1.Skala Sensu Życia PIL J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka
4.2.2.Test Przymiotnikowy ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna
4.2.3.Skala Wartości SW M. Rokeacha
4.3.Procedura badań i charakterystyka grupy badanych aktorów
4.4.Analizy statystyczne

Rozdział 5. Empiryczna analiza porównawcza – specyfika badanych grup

Rozdział 6. Poczucie sensu życia w badanej grupie aktorów
6.1.Poczucie sensu życia – wyniki ilościowe
6.2.Poczucie sensu życia – wyniki jakościowe
6.3.Poczucie sensu życia w grupie aktorów wybitnych i znanych – testy różnic

Rozdział 7. Wybrane wymiary osobowościowe: obraz siebie i struktura potrzeb w badanej grupie aktorów
7.1.Frekwencja wyboru przymiotników Testu ACL w grupie aktorów wybitnych
7.1.1.Frekwencja wspólna
7.1.2.Frekwencja różnic
7.2.Obraz siebie i struktura potrzeb w grupie aktorów wybitnych – analizy porównawcze
7.3.Obraz siebie i struktura potrzeb w grupie aktorów znanych – analizy porównawcze

Rozdział 8. Hierarchia wartości w badanej grupie aktorów: wartości ostateczne i instrumentalne

Rozdział 9. Wybrane wymiary Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA w badanej grupie aktorów

Rozdział 10. Zmiany generacyjne i ich źródła w badanej grupie aktorów – na podstawie Ogólnego Modelu Rozwoju K.W. Schaiego

Rozdział 11. Poczucie sensu życia oraz jego moderatory osobowościowe i aksjologiczne w badanej grupie aktorów

Rozdział 12. Typy badanych aktorów – struktura Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA w badanej grupie aktorów

Rozdział 13. Podsumowanie, dyskusja wyników, implikacje
13.1.Specyfika badanych grup aktorów
13.2.Poczucie sensu życia w badanej grupie aktorów
13.3.Wybrane wymiary osobowościowe w badanej grupie aktorów wybitnych
13.4.Wybrane wymiary osobowościowe w badanej grupie aktorów znanych
13.5.Hierarchia wartości ostatecznych i instrumentalnych w badanej grupie aktorów
13.6.Poczucie sensu życia oraz jego moderatory osobowościowe i aksjologiczne w badanej grupie aktorów
13.7.Typy badanych aktorów – struktura Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA w badanej grupie aktorów
13.8.Implikacje teoretyczne i praktyczne

20 years later – personality and hierarchy of values of eminent Polish actors. A longitudinal study

Bibliografia
Załączniki
Indeks nazwisk


316 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022