ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

(NIE)MOC POMOCY O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPÓŁCZESNEJ DOBROCZYNNOŚCI


GÓRNIAK K.

wydawnictwo: SCHOLAR , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 32.25 Twoja cena  30,64 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

(Nie)moc pomocy

O niektórych formach współczesnej dobroczynności


Praca należy do tego rodzaju przedsięwzięć badawczych, które w wyraźny sposób łączą refleksję teoretyczną z analizami empirycznymi. (…) Tak więc wypada pozytywnie ocenić zamierzenie Autorki. Studium empirycznie zorientowanego socjologa przynieść bowiem może argumenty, pozwalające na weryfikację niektórych tez i często nie ugruntowanych przekonań, dotyczących formuły i funkcji dobroczynności w zaawansowanej nowoczesności.

z recenzji prof. Zbigniewa Bokszańskiego

Katarzyna Górniak swą książkę poświęciła kategorii dobroczynności, która stanowi odpowiedź na mechanizm wykluczenia społecznego. Podjęto w niej rozważania nad działaniami praktykowanymi przez organizacje społeczne na rzecz osób doświadczających wykluczenia społecznego i nad tym, jak te organizacje przystosowują się do współczesnych wyzwań, jaką ofertę pomocy i wsparcia przygotowują. Stawiane jest pytanie o kształt współczesnej dobroczynności realizowanej w Polsce i wyrażanej poprzez działania organizacji pozarządowych. Inne pytania, to: jakie zmiany zachodzą we wzorach ich działalności, jaki rodzaj systemu tworzą, jak organizacje społeczne reagują na problematykę wykluczenia, jak ją traktują, jak definiują osoby, do których kierują swoje działania.

Całość dociekań Autorki koncentruje się zatem wokół problemu, który skrótowo można ująć: dobroczynność w kontekście wykluczenia.


Katarzyna Górniak – socjolożka, jest adiunktem na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się badaniem ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru kulturowego oraz analiz dyskursu wokół tych zjawisk. Autorka licznych opracowań i publikacji dotyczących tych obszarów tematycznych.


Wstęp

Rozdział 1
Ekskluzja społeczna - rozważania na temat pojęcia
1.1. Ekskluzja społeczna - złudzenie nowości?
1.2. Wymiary wykluczenia społecznego
1.3. Ekskluzja społeczna i bieda
1.4. Czy ekskluzja społeczna tworzy underclass?
1.5. Ekskluzja społeczna a kategoria obcości
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2
Rys historyczny - dobroczynność, filantropia, charytatywność
2.1. Jak analizować dobroczynność?
2.2. Dobroczynność tradycyjna, czyli jaka?
2.2.1. Chrześcijańskie miłosierdzie
2.2.2. Początki instytucjonalizacji dobroczynności
2.2.3. Przyspieszenie XIX stulecia
2.2.4. Koncepcja państwa opiekuńczego i stan obecny
2.3. Podsumowanie

Rozdział 3
Wyzwania związane z dobroczynnością
3.1. Ciągłość zmiany
3.2. Ryzyko
3.3. Niepewność i zaufanie
3.4. Indywidualizm
3.5. Znikająca praca
3.6. Przypadek Polski i polskie doświadczenia
3.7. Podsumowanie

Rozdział 4
Ramy teoretyczno-badawcze: Niklas Luhmann

Rozdział 5
Charakterystyka badań
5.1. Cele i pole tematyczne badań
5.2. Charakter badań
5.3. Materiał badawczy - co, kogo i jak badano
5.4. Analiza materiału badawczego

Rozdział 6
Świat dobroczynności instytucjonalnej ? granice i ramy
6.1. Wykluczenie społeczne - przyczyny, źródła, geneza
6.2. Działania państwa a wykluczenie społeczne
6.3. Wizerunki i charakterystyki osób wykluczonych
6.4. Praktyki pomocy - logika uzasadnień
6.4.1. Komu pomagamy
6.4.2. Jak pomagamy
6.4.3. Komu nie pomagamy i czego wymagamy
6.4.4. Jak osoby wykluczone reagują na pomoc
6.4.5. Co jest naszym celem
6.5. Organizacje społeczne o swojej roli

Zakończenie - dobroczynność instytucjonalna jako system

Literatura
Indeks nazwisk


248 stron, Format: 14.5x21.0cm. oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022